Ροή Ειδήσεων

Αποφάσεις ηγετών ΕΕ

Στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2021, οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν το COVID-19, τις τιμές της ενέργειας, το εμπόριο. Διεξήγαγαν επίσης συζήτηση για το ρυθμιστικό πλαίσιο της τεχνικής νοημοσύνης, τον έλεγχο των εξωτερικών της συνόρων.
Ειδικότερα αποφάσισαν έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια» στις 26 Οκτωβρίου 2021 μετά την τεράστια άνοδο των τιμών της ενέργειας, σε μιά προσπάθεια κοινής πολιτικής.
Ακόμη στις 25-26 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί ευρωασιατική σύνοδο κορυφής.
Συγκεκριμένα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 21 και 22 Οκτωβρίου 2021:
I. COVID-19
1. Χάρη στις εκστρατείες εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Παρόλ’ αυτά, η κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη παραμένει πολύ σοβαρή. Προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω τα ποσοστά εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες να ξεπεραστεί η επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ιδίως στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ανάγκη να παραμείνουμε σε επιφυλακή για την εμφάνιση και τη διάδοση τυχόν νέων παραλλαγών.
2. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί, αφενός, να υπάρξει περαιτέρω συντονισμός για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ και των ταξιδίων προς την ΕΕ και, αφετέρου, να αναθεωρηθούν οι δύο συστάσεις του Συμβουλίου. Προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών με τρίτες χώρες.
3. Με βάση τις εμπειρίες από την κρίση της COVID-19, πρέπει να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ σε κρίσεις και να ενισχυθεί η οριζόντια ετοιμότητά της για την αντιμετώπισή τους. Για να εξασφαλιστούν καλύτερη πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νομοθετική δέσμη της Ένωσης Υγείας και να διασφαλιστεί η κατάλληλη συμμετοχή των κρατών μελών στη διακυβέρνηση της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA). Υπενθυμίζει την ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα σε όλα τα κράτη μέλη.
4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ να συμβάλει στη διεθνή αντιμετώπιση της πανδημίας και να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων σε εμβόλια. Ζητεί να αρθούν γρήγορα τα εμπόδια που παρακωλύουν την παγκόσμια διάθεση των εμβολίων και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω απευθείας με τους κατασκευαστές σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι θα μπορέσουν τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την παράδοση εμβολίων σε χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την παραγωγή εμβολίων και τη διενέργεια εμβολιασμών στις χώρες-εταίρους.
5. Στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου της G20 και ενόψει της ειδικής συνόδου της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Νοέμβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι τάσσεται υπέρ ενός ισχυρού, κεντρικού ρόλου για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στη μελλοντική παγκόσμια διακυβέρνηση για την υγεία, καθώς και υπέρ του στόχου να συνομολογηθεί διεθνής συνθήκη για τις πανδημίες.
II. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι στόχος της ΕΕ είναι να διασφαλίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης που θα δώσει ώθηση στην οικονομική μας ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα, θα ενδυναμώσει δε την ψηφιακή μας κυριαρχία με αυτοπροσδιοριζόμενο και ανοικτό τρόπο. Έτσι θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητά μας και θα διευκολυνθεί η πράσινη μετάβαση. Προς τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη για βιώσιμες ψηφιακές πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή εκπαίδευση.
7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να εξεταστεί με ταχείς ρυθμούς η πρόταση απόφασης που υπέβαλε η Επιτροπή για τη θέσπιση του προγράμματος πολιτικής του 2030 «Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία», με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή η Ψηφιακή Πυξίδα.
8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την πρόοδο όσον αφορά το ψηφιακό θεματολόγιο και βασικούς νομοθετικούς φακέλους. Προτρέπει τους συννομοθέτες να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για την περιαγωγή έως το τέλος του έτους και τους καλεί να συνεχίσουν τις εργασίες επί των προτάσεων σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πράξη για τις ψηφιακές αγορές ώστε να επιτευχθεί φιλόδοξη συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ταχεία πρόοδος σε άλλες τρέχουσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες, προπάντων όσον αφορά:
– την αξιοποίηση των δεδομένων στην Ευρώπη, ιδίως μέσω ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου που να ευνοεί την καινοτομία και να διευκολύνει την καλύτερη φορητότητα των δεδομένων, την ισότιμη πρόσβαση στα δεδομένα και εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα·
– την εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων που απαιτούνται για τη δημιουργία ειδικών χώρων τομεακών δεδομένων, όπως εξαγγέλθηκαν στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα τον Φεβρουάριο του 2020, και την κατάρτιση χάρτη πορείας για τη διαδικασία αυτή·
– τη θέσπιση ενός φιλικού προς την καινοτομία ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, με παράλληλη εγγύηση της ασφάλειας και του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
– τον καθορισμό κοινών προτύπων και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα· και
– την προώθηση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μικροκυκλωμάτων αιχμής, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις πρώτες ύλες, δεδομένου ότι αυτό έχει ζωτική σημασία για την αποφυγή ελλείψεων που εμποδίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει με ενδιαφέρον την επικείμενη πρόταση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα.
9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την αισθητή αύξηση των κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο που έχουν στόχο να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές μας αξίες και την ασφάλεια των βασικών λειτουργιών των κοινωνιών μας. Επαναλαμβάνει την αταλάντευτη προσήλωσή του στις δημοκρατικές αξίες, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για έναν ανοικτό, ελεύθερο, σταθερό και ασφαλή κυβερνοχώρο και καλεί τις χώρες ανά τον κόσμο να τηρούν τα πρότυπα αυτά και να μεριμνούν για την επιβολή τους. Ζητεί επίσης να προχωρήσουν οι εργασίες με αντικείμενο την πρόταση αναθεωρημένης οδηγίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, την προτεινόμενη οδηγία για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, καθώς και την εργαλειοθήκη για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο. Τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό και ετοιμότητα απέναντι στις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να αναπτυχθούν περαιτέρω το ενωσιακό πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων κυβερνοασφάλειας και μια αποτελεσματική αντιμετώπιση σε επίπεδο ΕΕ περιστατικών και κρίσεων κυβερνοασφάλειας μεγάλης κλίμακας, μεταξύ άλλων μέσω ασκήσεων και με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της πρωτοβουλίας για Κοινή Μονάδα Κυβερνοχώρου. Επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η δράση για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, ιδίως των επιθέσεων με λυτρισμικό, και να βελτιωθεί η συνεργασία με τις χώρες-εταίρους, μεταξύ άλλων σε πολυμερή φόρουμ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στα αποτελέσματα της εν εξελίξει αναθεώρησης του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την κυβερνοάμυνα.
10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία που έχει η ψηφιακή συνδεσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω της αξιολόγησης του κατά πόσον είναι εφικτή η περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλούς διαστημικής συνδεσιμότητας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί και να προαχθεί ένα μοντέλο ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας εμπιστοσύνης, το οποίο να βασίζεται στις αξίες της ΕΕ, την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Οι εταιρικές σχέσεις με χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις παίζουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση των συμφερόντων και των αξιών μας στην παγκόσμια σκηνή. Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον ψηφιακό τομέα.
III. ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την πρόσφατη εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και εξέτασε τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως τους ευάλωτους συμπολίτες μας και τις ΜΜΕ, που πασχίζουν να ανακάμψουν από την πανδημία COVID-19.
12. Η εργαλειοθήκη που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών της ενέργειας περιλαμβάνει χρήσιμα μέτρα τόσο σε μικρό όσο και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.
13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί:
– την Επιτροπή να μελετήσει τη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, καθώς και την αγορά του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Στη συνέχεια η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον ορισμένες πρακτικές εμπορίας απαιτούν περαιτέρω ρυθμιστικές ενέργειες·
– τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν επειγόντως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εργαλειοθήκη για την παροχή βραχυπρόθεσμης ανακούφισης στους πλέον ευάλωτους καταναλωτές και για τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος·
– την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν χωρίς καθυστέρηση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα συμβάλουν στην παροχή ενέργειας σε τιμές προσιτές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ και της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, θα παρέχουν ασφάλεια εφοδιασμού και θα στηρίξουν τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος· και
– την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξετάσει πώς μπορεί να επιταχύνει τις επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, εντός των κεφαλαιακών περιθωρίων που διαθέτει, με σκοπό να μειωθούν οι μελλοντικοί κίνδυνοι διαταραχής και να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια συνδεσιμότητα.
14. Η έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια» (Ενέργεια) στις 26 Οκτωβρίου 2021 θα προωθήσει αμέσως τις εργασίες αυτές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα επανέλθει στο θέμα τον Δεκέμβριο.
IV. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
15. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Ιουνίου 2021, και προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια ανθρώπινων ζωών και να μειωθούν οι πιέσεις στα ευρωπαϊκά σύνορα σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, έχουν υποβληθεί οκτώ σχέδια δράσης για χώρες καταγωγής και διέλευσης. Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος, μαζί με τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, θα πρέπει τώρα να θέσουν σε λειτουργία τα εν λόγω σχέδια και να τα εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση, σε συνεργασία με τις χώρες-εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει ότι τα σχέδια δράσης θα συνοδεύονται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και επαρκή χρηματοδοτική στήριξη· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις προθέσεις της σχετικά.
16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως προτάσεις και να κινητοποιήσει χρηματοδότηση για δράσεις σε όλες τις μεταναστευτικές οδούς σύμφωνα με την αυξημένη φιλοδοξία της ΕΕ, καθώς και να ενημερώνει τακτικά για το θέμα αυτό το Συμβούλιο. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για δράσεις σχετιζόμενες με τη μετανάστευση τουλάχιστον το 10% των χρηματοδοτικών κονδυλίων του ΜΓΑΔΣ, καθώς και χρηματοδοτικοί πόροι από άλλα σχετικά μέσα.
17. Σύμφωνα με τη δήλωση που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2021 και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε τον Ιούνιο του 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι θα κινητοποιηθεί εγκαίρως η χρηματοδότηση υπέρ των Σύρων προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Τουρκία, την Ιορδανία, τον Λίβανο και άλλα σημεία της περιοχής, περιλαμβανομένης της Αιγύπτου, στο πλαίσιο των σχετικών μέσων.
18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016 και έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.
19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα δεχθεί καμία απόπειρα τρίτων χωρών να εργαλειοποιήσουν τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς. Καταδικάζει όλες τις υβριδικές επιθέσεις στα σύνορα της ΕΕ και θα αντιδράσει καταλλήλως.
20. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει τυχόν αναγκαίες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ και συγκεκριμένα μέτρα που θα υποστηρίζονται από επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για τη διασφάλιση άμεσης και κατάλληλης αντίδρασης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
21. Η ΕΕ θα συνεχίσει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίζει τη συνεχιζόμενη υβριδική επίθεση του καθεστώτος της Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων θεσπίζοντας περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τη σταδιακή προσέγγισή της.
22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές επιστροφές και η πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών και των ρυθμίσεων επανεισδοχής, με τη χρήση των απαραίτητων μοχλών πίεσης
23. Η ΕΕ παραμένει αποφασισμένη να εγγυηθεί τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών της συνόρων.
24. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες να μειωθούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις, καθώς και να διασφαλιστεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.
V. ΕΜΠΟΡΙΟ
25. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε στρατηγική συζήτηση για την εμπορική πολιτική της ΕΕ.
VI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
26. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις προετοιμασίες για την προσεχή ευρωασιατική σύνοδο κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Νοεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στην περιοχή του Ινδοειρηνικού και καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την ταχεία υλοποίησή της.
27. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε επίσης τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Οι σχέσεις της ΕΕ με την περιοχή αυτή εξακολουθούν να έχουν καίρια στρατηγική σημασία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους.
28. Ενόψει της COP26 στη Γλασκόβη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για μια φιλόδοξη παγκόσμια απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Ο στόχος να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5 °C πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει εφικτός. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί συνεπώς όλα τα μέρη να προτείνουν και να υλοποιήσουν φιλόδοξους εθνικούς στόχους και πολιτικές. Προτρέπει ιδίως τις μεγάλες οικονομίες που δεν το έχουν ακόμη πράξει να κοινοποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν εγκαίρως τις ενισχυμένες και φιλόδοξες εθνικά καθορισμένες συνεισφορές ενόψει της COP26 και να παρουσιάσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές με στόχο την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2050. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της να συνεχίσουν να αυξάνουν τη χρηματοδότησή τους για το κλίμα. Καλεί άλλες ανεπτυγμένες χώρες να αυξήσουν επειγόντως τη συνεισφορά τους στον συλλογικό στόχο χρηματοδότησης για το κλίμα, δηλαδή 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ τον χρόνο μέχρι το 2025.
29. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε επίσης τις προετοιμασίες για τη σύνοδο της COP15 σχετικά με τη βιολογική ποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming. Απευθύνει έκκληση για ένα φιλόδοξο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 ώστε να ανασχεθεί και να αντιστραφεί η απώλεια βιοποικιλότητας.

Μετά τη δήλωση του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2018 για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια με σκοπό την καλύτερη προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων και ιδρυμάτων στην Ευρώπη και τη δήλωση του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ενσωμάτωση της καταπολέμησης του αντισημιτισμού σε όλους τους τομείς πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχεται με ικανοποίηση τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 5 Οκτωβρίου 2021. Η διοργάνωση στις 13 Οκτωβρίου 2021 του Διεθνούς Φόρουμ του Malmö στη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού είναι μια υπενθύμιση ότι καμία προσπάθεια δεν περισσεύει στην καταπολέμηση όλων των μορφών αντισημιτισμού, ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο