Αύξηση μακροχρόνιας ανεργίας

Υποχώρηση των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά χωρίς πλήρη ανάκαμψη το 2021 στην Κρήτη, με την ανεργία να πλήττει τους νέους και τους εργαζόμενους που πλησιάζουν την συνταξιοδότηση με παράλληλη αύξηση των μακροχρόνια ανέργων, καταγράφεται στα ευρήματα της Έρευνας του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης, από τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αύξηση μακροχρόνιας ανεργίας.