Θέσεις δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 11 δευτ.]

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ως αναθέτουσα Αρχή προκήρυξε την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024, την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω στον ΟΑΚ ΑΕ με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη και η μέριμνα της δικαστικής και εξώδικης προστασίας του ΟΑΚ ΑΕ, καθώς και η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο τον ΟΑΚ ΑΕ και συγκεκριμένα: 
• Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ΟΑΚ ΑΕ για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. 
• Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τις επί μέρους διευθύνσεις για τη διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεων των υπηρεσιών κατά εντολή του Διευθύνοντος του ΟΑΚ ΑΕ.
• Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο ΟΑΚ ΑΕ με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σε τρίτους.
• Η νομική εκπροσώπηση του ΟΑΚ σε υποθέσεις, ενώπιων των δικαστηρίων και άλλων διοικητικών αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του ΟΑΚ ΑΕ και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των νομικών υποθέσεων του ΟΑΚ καθώς και η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής υπηρεσίας. 
• Οι δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΚ σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, εφόσον δε παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. 
• Υποχρεούνται επίσης να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ΟΑΚ ΑΕ για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον ανακύπτουν νομικά ζητήματα και αυτό κριθεί απαραίτητο χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 
• Οι προσληφθέντες θα υπόκεινται στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 9 παρ. 10 του Ν4354/15, θα υπάγεται στον ΟΑΚ ΑΕ και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω