Ροή Ειδήσεων

Κανόνες Προγράμματος INTERREG

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που ορίζει τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, την διαδικασία ελέγχου δημοσίων συμβάσεων και την διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων των δικαιούχων πράξεων των Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027.
            Αναλυτικότερα με την παρούσα απόφαση προσδιορίζονται οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων για τους δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα INTERREG και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό 2021/1059 (εφεξής Κανονισμός Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ή Κανονισμός INTERREG), καθώς και από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) και τον μηχανισμό γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) (από κοινού αναφερόμενοι ως «μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης»).
            Προσδιορίζονται επίσης οι λεπτομέρειες που αφορούν στον έλεγχο νομιμότητας των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών και έργων που ανατίθενται από δικαιούχος που εδρεύουν στην Ελλάδα και υλοποιούν πράξεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων α) (Interreg VI-A) Ελλάδα – Βουλγαρία, β) (Interreg VI-A) Ελλάδα-Ιταλία, γ) (Interreg VI- A) Ελλάδα-Κύπρος, δ) (Interreg VI- A) IPA ΙΙΙ CBC Ελλάδα-Αλβανία, ε) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία.
            Κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027 και σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε προγράμματος, δύναται να εξειδικεύονται οι εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας στις προσκλήσεις, ανάλογα με το είδος και τον τύπο των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, τον τρόπο υλοποίησης, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης και τους στόχους του Προγράμματος που επιδιώκονται.
            Θεσπίζεται επίσης η δυνατότητα άσκησης ένστασης, το όργανο προς το οποίο αυτή θα ασκηθεί, καθώς και η προθεσμία άσκησής της από τους δυνητικούς επικεφαλής δικαιούχους που συμμετέχουν στην διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότησή τους από τα Προγράμματα INTERREG κατά της απόφασης της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την επιλογή πράξεων.

Ολόκληρο το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω