Έναρξη ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ

Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, για την ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων και την πλήρη διεκπεραίωσή τους από τις Λιμενικές Αρχές χωρίς τη φυσική παρουσία του πολίτη. Σημειώνεται πως σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.
Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχωρούνται αιτήσεις  από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες:
– Άδεια ναυαγοσώστη
– Δραστηριοποίηση δύτη
– Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί
– Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη
– Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής
– Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών
– Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου
– Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής
– Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών
– Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
Στην εν λόγω κατηγορία, δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για:
α) έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις)
β) απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, άνευ εξετάσεων
γ) ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, καθώς
δ) έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής οιουδήποτε, αναγραφόμενου στην άδεια, στοιχείου.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες [πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)] μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω