Έρευνα αποζημίωσης γερμανικών εταιρειών ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για να εκτιμήσει εάν τα γερμανικά σχέδια αποζημίωσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη για τη σταδιακή κατάργηση νωρίτερα από το προβλεπόμενο συμβαδίζουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο για την κατάργηση του άνθρακα, η χρήση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να σταματήσει να καταργείται έως το 2038. Η Γερμανία αποφάσισε να συνάψει συμφωνίες με τους κύριους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη, RWE και LEAG, για να ενθαρρύνει το πρόωρο κλείσιμο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη.
Η Γερμανία γνωστοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιό της να αποζημιώσει αυτούς τους φορείς εκμετάλλευσης με 4,35 δισεκατομμύρια ευρώ για διαφυγόντα κέρδη, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια στην αγορά και πρόσθετα κόστη αποκατάστασης που προκύπτουν από το αναμενόμενο κλείσιμο. Από τα συνολικά 4,35 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για εγκαταστάσεις λιγνίτη RWE που βρίσκονται στη Ρηνανία και 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ για τις εγκαταστάσεις LEAG στο Λάουτζιτς.
Σε αυτό το στάδιο, η προκαταρκτική άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι το γερμανικό μέτρο υπέρ των προμηθευτών λιγνίτη που αναφέρθηκε παραπάνω ενδέχεται να συνιστά κρατική ενίσχυση και εάν είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ.
Οι αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν την αναλογικότητα των πληρωμών αποζημίωσης, ιδίως:
• Όσον αφορά την αποζημίωση για τα απολεσθέντα κέρδη: Οι φορείς εκμετάλλευσης λιγνίτη αποζημιώνονται για τα κέρδη που δεν μπορούν πλέον να κάνουν λόγω του πρόωρου κλεισίματος. Η Επιτροπή αμφιβάλλει ότι η αποζημίωση των φορέων για τα ξεχασμένα κέρδη που φτάνουν πολύ μακριά στο μέλλον αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο. Εκφράζει επίσης αμφιβολίες σχετικά με ορισμένες παραμέτρους εισόδου του μοντέλου που χρησιμοποίησε η Γερμανία για τον υπολογισμό των διαφυγόντων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και του CO 2.
• Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε πληροφορίες σε επίπεδο εργοστασίου όσον αφορά την αποζημίωση για πρόσθετα κόστη αποκατάστασης: Ενώ η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το πρόσθετο κόστος αποκατάστασης ναρκών που προκύπτει από το πρόωρο κλείσιμο των εγκαταστάσεων λιγνίτη θα μπορούσε επίσης να δικαιολογήσει αποζημίωση για τα RWE και LEAG, έχει αμφιβολίες σχετικά με τις πληροφορίες που έλαβε, στο ιδίως για το σενάριο αντιπαραδείγματος που χρησιμοποιείται στην περίπτωση του LEAG.
Τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διενεργήσει έρευνα για να διαπιστώσει εάν επιβεβαιώνονται οι αρχικές ανησυχίες της. Η έναρξη μιας εμπεριστατωμένης έρευνας παρέχει στη Γερμανία και σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος την ευκαιρία να υποβάλουν σχόλια. Δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω