Έρευνα ΕΕ για Mondelēz

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει εάν η Mondelēz έχει περιορίσει τον ανταγωνισμό σε μια σειρά εθνικών αγορών σοκολάτας, μπισκότων και καφέ εμποδίζοντας το διασυνοριακό εμπόριο αυτών των προϊόντων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ, κάτι που θα παραβίαζε την ΕΕ αντιμονοπωλιακοί κανόνες.
Η Mondelēz είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σοκολάτας, μπισκότων και καφέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αγορές για τις πωλήσεις αυτών των προϊόντων αξίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
Η Επιτροπή ανησυχεί ότι το Mondelēz ενδέχεται να έχει περιορίσει το λεγόμενο «παράλληλο εμπόριο» σοκολατών, μπισκότων και καφέ μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ μέσω συμφωνιών και μονομερών πρακτικών. Οι έμποροι και οι λιανοπωλητές προσπαθούν να προμηθεύονται προϊόντα στην εσωτερική αγορά όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες και να τα ανταλλάσσουν σε αγορές όπου οι τιμές είναι υψηλότερες.
Αυτό γενικά οδηγεί σε μείωση των τιμών σε χώρες όπου οι τιμές είναι υψηλότερες.
Οι περιορισμοί σε ένα τέτοιο παράλληλο εμπόριο μπορούν να οδηγήσουν στην απομόνωση μιας εθνικής αγοράς με την οποία ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής μπορούν να χρεώνουν υψηλότερες τιμές εις βάρος των καταναλωτών. Οι περιορισμοί στο παράλληλο εμπόριο μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε λιγότερη ποικιλία προϊόντων.
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα διερευνήσει ορισμένες δυνητικά αντιανταγωνιστικές πρακτικές από τη Mondelēz, όπως:
• Πιθανοί περιορισμοί των περιοχών πωλήσεων εντός της ΕΕ μέσω συμφωνιών που καθορίζουν σε ποιο κράτος μέλος ένας έμπορος μπορεί ή δεν μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα ή που περιορίζει τις παθητικές πωλήσεις.
• Πιθανή περικοπή του παράλληλου εμπορίου μέσω συμφωνιών που αυξάνουν τις τιμές ή περιορίζουν τον όγκο ειδικά για πελάτες που εμπορεύονται τα προϊόντα σε όλα τα κράτη μέλη.
• Πιθανές συμφωνίες με πελάτες να μην εμπλακούν σε παράλληλες συναλλαγές ή να μην προμηθεύονται προϊόντα από παράλληλο εμπόριο, μεταξύ άλλων, σε αντάλλαγμα για πληρωμές ή άλλες μορφές αποζημίωσης.
• Πιθανοί περιορισμοί στις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία είτε μονομερώς είτε μέσω συμφωνιών με εμπόρους, δημιουργώντας έτσι τριβή στις πωλήσεις σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
• Ενδεχομένως να αρνηθεί να προμηθεύσει ορισμένους εμπόρους με σκοπό τον περιορισμό των εισαγωγών σε ορισμένες αγορές.
Εάν αποδειχθούν, οι υπό συζήτηση συμφωνίες και πρακτικές ενδέχεται να δημιουργήσουν εμπόδια κατά του ανταγωνισμού στο εμπόριο εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, κατά παράβαση των άρθρων 101 ή / και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η έναρξη επίσημης έρευνας δεν προδικάζει τα αποτελέσματά της. Στο πλαίσιο της έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με ύποπτες πρακτικές κατά του ανταγωνισμού που καλύπτουν την ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις του Mondelēz τον Νοέμβριο του 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τη Mondelēz και τις αρχές ανταγωνισμού των ενδιαφερομένων κρατών μελών ότι κίνησε τη διαδικασία στην παρούσα υπόθεση.
Τέλος επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει νομική προθεσμία για τον τερματισμό μιας αντιμονοπωλιακής έρευνας. Η διάρκεια της έρευνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, της συνεργασίας της επιχείρησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της άσκησης των δικαιωμάτων της εταιρείας.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω