Απαλλαγή ΦΠΑ εμβολίων κορονοϊού

Εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εμβόλια και τα διαγνωστικά κιτ. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν είτε μειωμένους είτε μηδενικούς συντελεστές τόσο στα εμβόλια όσο και στα διαγνωστικά κιτ, εφόσον το επιθυμούν.
Ειδικότερα τα μέτρα θα επιτρέψουν στις χώρες της ΕΕ να απαλλάξουν προσωρινά από τον ΦΠΑ τα εμβόλια και τα διαγνωστικά κιτ που πωλούνται σε νοσοκομεία, γιατρούς και μεμονωμένα άτομα, καθώς και σε στενά συνδεδεμένες υπηρεσίες.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση αντίδραση από τα κράτη μέλη, οι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2022, ή μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την εκκρεμούσα πρόταση της Επιτροπής για τους νέους κανόνες όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ, σε περίπτωση που αυτό συμβεί νωρίτερα.
Υπενθυμίζεται ότι επί του παρόντος, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις πωλήσεις εμβολίων, αλλά δεν μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό συντελεστή, ενώ τα διαγνωστικά κιτ δεν μπορούν να υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω