Διαβούλευση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Δημόσια ψηφιακή διαβούλευση για την Αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete) στο πλαίσιο προετοιμασίας του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 διοργανώνει η Περιφέρεια, παρουσιάζοντας το Concept Paper με τα συμπεράσματα από την έως τώρα εφαρμογή της RIS3 καθώς και η πρόταση για την αναθεώρηση της. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.
Για την υλοποίηση της στρατηγικής θα διατεθούν πόροι από πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης και η διαβούλευση θεωρείται αναγκαία για το τύπο των δράσεων που θα συμπεριληφθούν στα νέα προγράμματα (κίνητρα επενδύσεων, συμπράξεις, κουπόνια καινοτομίας, ενισχύσεις υποδομής, δημιουργία φορέων).
Οι προτεινόμενοι τομείς εξειδίκευσης είναι:
• Ευφυής Τουρισμός Πολιτισμός
• Βιώσιμη Αγροδιατροφή
• Αποτελεσματική Υγεία και Ευεξία
• Ψηφιακές Τεχνολογίες
• Βιώσιμη Χρήση Πόρων
Επισημαίνεται ό,τι η RIS3 είναι μια ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας που βασίζεται σε τέσσερις γενικές αρχές:
• Επιλογές και κρίσιμη μάζα
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• Συνδεσιμότητα και συστάδες (clusters)
• Συνεργατική ηγεσία

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω