Εγγραφές Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Πλατανιά

Συνεχίζονται έως και την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020, οι εγγραφές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Πλατανιά, των Μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξης ΓΕΛ, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, σε συνεργασία με την Ένωση Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης  Νομού Χανίων.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στον Δήμο Πλατανιά (στο γεράνι Δημαρχείο) καθημερινά, από τις 08.00 έως τις 14.00 (πληροφορίες: Καμπουράκης Γεώργιος, τηλ. Επικ/ας: 2821340009 και στο e-mail: [email protected]).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά για λήψη και συμπλήρωση από την ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά.
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες εκπαιδευτικής αρωγής που θα παρέχονται μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στους μαθητές, οι οικογένειες των οποίων βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, είναι δωρεάν και αφορούν ένα επιλεγμένο μάθημα ανά ωφελούμενο μαθητή.
Τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν ως εξής: α) Έκθεση για όλες τις τάξεις του Λυκείου, β) Μαθήματα ανά κατεύθυνση στην Β΄ Λυκείου και γ) όλα τα μαθήματα στην Α΄ Λυκείου.
Η ένταξη των μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Πλατανιά, θα γίνει σύμφωνα με την πρακτική αξιολόγησης που εφαρμόζει η Ένωση Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, μετά από αξιολόγηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ενώ θα ληφθεί υπόψη και ο βαθμός απόλυσης της προηγούμενης τάξης φοίτησης και η προσωπική συνέντευξη. Σκοπός της όλης πρωτοβουλίας, είναι η δημιουργία ενός πλέγματος Κοινωνικής Αρωγής και Προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των οικονομικά αδύναμων μαθητών, της περιοχής του Δήμου Πλατανιά.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ – Β΄ & Γ΄  ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
1) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς). 2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία όπου υπάρχει δυνατότητα).4) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος  φορολογικού έτους 2019.5) Φωτοτυπία Ε1 φορολογικού έτους 2019 (φορολογική δήλωση).6) Φωτοτυπία Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).7) Απολυτήριο της προηγούμενης τάξης φοίτησης.
Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
8) Αντίγραφο βεβαίωσης επιτροπής περί αναπηρίας με αναγραφόμενο το ποσοστό αναπηρίας.9)  Βεβαίωσης ανεργίας  αιτούντα ή/και συζύγου (με αναγραφόμενη τη διάρκεια ανεργίας).10) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 11) Φωτοτυπία Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου. 12) Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κύριας κατοικίας ή πρόσφατη απόδειξη ενοικίου.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω