Ενιαία ευρωπαϊκή πιστοποίηση 5G

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) να προετοιμάσει το σύστημα πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για τα δίκτυα 5G, το οποίο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις τεχνικές αδυναμίες των δικτύων και θα ενισχύσει περαιτέρω την κυβερνοασφάλειά τους.
Ένα ενιαίο κοινό σύστημα πιστοποίησης θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές τους και τους πελάτες στην κατανόηση των χαρακτηριστικών ασφαλείας ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
Ειδικότερα ο ENISA θα προχωρήσει στην προετοιμασία του νέου υποψηφίου συστήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας στο 5G. Αυτό το βήμα ακολουθεί από την εργαλειοθήκη της ΕΕ για την ασφάλεια 5G και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των δικτύων 5G καθώς συμβάλλει στην αντιμετώπιση ορισμένων κινδύνων, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον περιορισμό αυτών.
Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Πιστοποίησης Cybersecurity (ECCG), η ροή εργασίας της ομάδας συνεργασίας NIS και η υποομάδα της σχετικά με την τυποποίηση και την πιστοποίηση 5G θα ενημερώνονται συνεχώς για τον σχεδιασμό και την πρόοδο και θα τους δοθούν πολλές ευκαιρίες συμμετοχής. Οι ειδικοί στο 5G θα κληθούν να συμμετάσχουν μέσω της ad hoc ομάδας εργασίας που θα δημιουργήσει ο ENISA για την ανάπτυξη του προγράμματος.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω