Εννέα υποψήφιοι για ΔΕΠΑ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έλαβε εννέα
μη δεσμευτικές προσφορές από αντίστοιχα επενδυτικά σχήματα για την απόκτηση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΠΑ Εμπορίας» με δυνατότητα απόκτησης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.
Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν:
1) C.G. GAS LIMITED
2) MET HOLDING AG
3) POWER GLOBE LLC
4) SHELL GAS B.V.
5) VITOL HOLDING B.V.
6) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E.
7) Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V.
8) Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ Α.Ε.
9) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.
Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού της υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω