Εξαγορά Eaton Hydraulics από Danfoss

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, την εξαγορά της επιχείρησης Eaton (Eaton Hydraulics) από την Danfoss. Πρόκειται για παγκόσμιους κατασκευαστές υδραυλικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υδραυλικών συστημάτων για διάφορα είδη μηχανημάτων. Ο σκοπός ενός υδραυλικού συστήματος είναι να κάνει μια μηχανή να κινείται, μεταφέροντας ενέργεια από το σημείο της πηγής, π.χ. έναν κινητήρα, στο σημείο χρήσης.
Η Danfoss ανέλαβε τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
• Η εκποίηση τμημάτων των επιχειρήσεων HSU, ESV και τροχιακών κινητήρων της Danfoss. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα φυτά Danfoss στο Wroclaw (Πολωνία), στο Parchim (Γερμανία) και στο Hopkinsville (ΗΠΑ).
• Η διαρθρωτική εκποίηση θα συμπληρωθεί από τη μεταφορά των γραμμών παραγωγής της Eaton για τροχιακούς κινητήρες μεσαίας ισχύος (μοντέλα HP και VIS), τη γραμμή παραγωγής της σειράς 10 της Eaton για HSU και τα περιουσιακά στοιχεία παραγωγής για το χαρτοφυλάκιο ESV της Eaton, στο εργοστάσιο Hopkinsville.
• Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης εκποίησης, και εκτός από τις διαρθρωτικές εκποιήσεις, η Danfoss δεσμεύτηκε επίσης να μεταφέρει επιπλέον τεχνολογία Danfoss και Eaton για HSU.
Οι δεσμεύσεις αυτές από την Danfoss, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  αντιμετωπίζουν πλήρως τα προβλήματα ανταγωνισμού που θέτει η προτεινόμενη συναλλαγή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συναλλαγή, όπως τροποποιήθηκε από τις δεσμεύσεις, δεν θα δημιουργούσε πλέον προβλήματα ανταγωνισμού. Η απόφαση της Επιτροπής εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων.
Danfoss
Η Danfoss με έδρα τη Δανία, είναι μια παγκόσμια εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή εξαρτημάτων και τεχνολογικών τεχνολογιών για ψύξη, κλιματισμό, θέρμανση, έλεγχο κινητήρα και υδραυλικά που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα εκτός δρόμου. Επιπλέον παρέχει λύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακή και αιολική ενέργεια, καθώς και περιφερειακή ενεργειακή υποδομή για πόλεις.
Eaton
Η Eaton με έδρα την Ιρλανδία, είναι μια παγκόσμια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων διαχείρισης ισχύος για εφαρμογές ηλεκτρικών, υδραυλικών, αεροδιαστημικών και οχημάτων. Κατασκευάζει και πωλεί υδραυλικά εξαρτήματα και συστήματα για βιομηχανικό και κινητό εξοπλισμό.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω