Ροή Ειδήσεων

Επανεκλογή Προέδρου BIS

Επανεκλέγει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bank for International Settlements – BIS (Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών) ο Πρόεδρος της Bundesbank Jens Weidmann. Η θητεία του θα αρχίσει την 1η Νοεμβρίου 2021, μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας του κ. Weidmann ο οποίος ανέλαβε την προεδρία για πρώτη φορά την 1η Νοεμβρίου 2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό της στρατηγικής και πολιτικής κατεύθυνσης του BIS, την εποπτεία της Διοίκησης BIS και την εκπλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων που του ανατίθενται από το Καταστατικό της Τράπεζας. Συνέρχεται τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο και έχει 18 μέλη και η Bundesbank είναι ένα από τα τρέχοντα 63 ιδρύματα μέλη.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω