Ερωτηματολόγια επιβατών ακτοπλοΐας

Οι επιβάτες και τα πληρώματα των πλοίων που πραγματοποιούν ταξίδι διάρκειας μεγαλύτερης των 30 λεπτών πρέπει πριν την επιβίβαση τους στο πλοίο να συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο υγείας σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας. Το ερωτηματολόγιο ισχύει για δρομολόγια που εκτελούνται εντός Ελλάδας αλλά και στις διεθνής γραμμές Ελλάδος – Ιταλίας, στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19.
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα παραδίδονται από τους επιβάτες κατά την επιβίβαση τους σε μέλη του πληρώματος του πλοίου και πρέπει να βρίσκονται στο πλοίο τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα από την ώρα της αναχώρησης του ώστε να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία.
Σε περίπτωση διαπίστωσης επιβατών οι οποίοι, με βάση το ερωτηματολόγιο, είτε παρουσιάζουν συμπτώματα, είτε έχουν εκτεθεί σε ασθενή COVID-19 με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτό τις τελευταίες 14 ημέρες, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση.
Το ερωτηματολόγιο θα τηρείται με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας για δύο μήνες από την ημέρα παραλαβής του σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων(GDPR).
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση
(προς συμπλήρωση από όλα τα ενήλικα άτομα πριν την επιβίβαση)

ONOMA ΠΛΟΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ
         
Τηλέφωνο επικοινωνίας για τις επόμενες 14 ημέρες μετά την αποβίβαση:  
         
Όνομα όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/ διαβατήριο: Επώνυμο όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο: Όνομα πατρός: ΘΕΣΗ Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ) ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Δ) ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ / ΚΑΜΠΙΝΑΣ
         
Όνομα όλων των παιδιών, κάτω των 18 που ταξιδεύουν μαζί σας: Επώνυμο όλων των παιδιών, κάτω των 18 που ταξιδεύουν μαζί σας: Όνομα πατρός: ΘΕΣΗ Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ) ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Δ) ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ / ΚΑΜΠΙΝΑΣ
               
               

Ερωτήσεις

Τις τελευταίες 14 ημέρες   ΝΑΙ ΟΧΙ
Έχετε τώρα ή είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο παρουσιάσει ξαφνικά συμπτώματα πυρετού ή βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή;    
Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, στενή επαφή με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);     
Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, προσφέρει άμεση φροντίδα σε κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό COVID-19 ή εργαστήκατε με υγειονομικούς υπαλλήλους οι οποίοι επιμολύνθηκαν με COVID-19;    
Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, επισκεφτεί ή βρεθήκατε σε κοντινή απόσταση με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);    
Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, εργαστεί σε κοντινή απόσταση ή μοιραστήκατε το ίδιο περιβάλλον με κάποιον οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);    
Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, ταξιδέψει με ασθενή από COVID-19 σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς;    
Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, μείνει στη ίδια οικία με ασθενή με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);    

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Έντυπο Δημόσιας Υγείας Εντοπισμού Επιβατών/Πληρωμάτων: Για την προστασία της υγείας σας, οι επαγγελματίες δημόσιας υγείας θα σας ζητήσουν να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο κάθε φορά που υπάρχει πιθανό περιστατικό μεταδοτικού νοσήματος επί του πλοίου. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες δημόσιας υγείας να επικοινωνήσουν μαζί σας σε περίπτωση που έχετε εκτεθεί σε κάποιο μεταδιδόμενο νόσημα.  Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της φόρμας  με ακρίβεια. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σας θα αποθηκευτούν με βάση τη ισχύουσα νομοθεσία και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους δημόσιας υγείας.            ~Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια σας στο να προστατεύουμε την υγεία σας.

Να συμπληρωθεί από κάθε ενήλικο μέλος οικογένειας και κάθε μέλος του πληρώματος. Παρακαλώ συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ:
1. ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
2. ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ   
3.ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ           
4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ

2 0            

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ:
5. Επίθετο
6. Όνομα
7. Αρχικό 2ου ονόματος
8. Φύλο
            Άνδρας
            Γυναίκα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ όπου μπορούμε να σας βρούμε αν χρειαστεί. Συμπεριλάβετε τον κωδικό χώρας και πόλης.

9. Κινητό                                                                           
10. Εργασίας
11. Σπιτιού
12. Άλλα
13.
Email

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
14. Αριθμός και Οδός (Αφήστε κενό ανάμεσα στον αριθμό και την οδό)                                                 15. Αριθμός Διαμερίσματος

16. Πόλη
17. Περιφέρεια

18. Χώρα
19. Ταχυδρομικός Κώδικας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αν στις επόμενες 14 μέρες δεν θα μένετε στη μόνιμη κατοικία σας που αναγράφεται παραπάνω, συμπληρώστε που θα μένετε
20. Όνομα ξενοδοχείου (εάν υπάρχει)
21. Αριθμός και Οδός (Αφήστε κενό ανάμεσα στον αριθμό και την οδό)
22.  Αριθμός Διαμερίσματος

23. Πόλη
24. Περιφέρεια

25. Χώρα
26. Ταχυδρομικός Κώδικας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ από κάποιον ο οποίος θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας τις επόμενες 30 ημέρες.  
27. Επίθετο
28. Όνομα
29. Πόλη

30. Χώρα
31. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

32. Κινητό τηλέφωνο
33. Άλλο τηλέφωνο

34. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΌΣ ΣΥΝΟΔΌΣ – ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ: Συμπεριλάβετε την ηλικία μόνο για άτομα κάτω των 18 ετών.
Επίθετο
Όνομα
Αριθμός θέσεις/Καμπίνας
Ηλικία <18

(1)
(2)
(3)
(4)
35. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΌΣ ΣΥΝΟΔΌΣ –ΜΗ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ:
Συμπεριλάβετε το όνομα ομάδας (εάν υπάρχει)

Επίθετο
Όνομα
Ομάδα
(ταξιδιωτική, αθλητική, εργασίας)
(1)
(2)
Σημειώνεται ότι τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν να προμηθευτούν είτε στα ταξιδιωτικά πρακτορεία, είτε στις ίδιες τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, είτε μπορούν να τα κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω