Κίνδυνος οικονομικού μαρασμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων (ΕΒΕΧ) συνεδρίασε εκτάκτως στο πλαίσιο της στρατηγικής προτεραιότητας για την αναβάθμιση του ενιαίου μετώπου που έχει ήδη συνδιαμορφώσει τις τελευταίες ημέρες ο Πρόεδρος του θεσμικού φορέα, Αντώνης Ροκάκης, στην Κοινωνία, την Επιχειρηματικότητα και την Απασχόληση με τη δυναμική συμμετοχή του συνόλου των Δημάρχων και του Εργατικού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου επικεντρώθηκαν ενεργά στην επεξεργασία και την όμοφωνη σύνθεση επείγουσας πολυδιάστατης δέσμης προτάσεων προς την Ελληνική Πολιτεία, η οποία θα ανακουφίσει της τοπικές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους από τις δεινές επιπτώσεις των έκτακτων και παρατεινόμενων μέτρων της Πολιτικής Προστασίας για την ανακοπή των κρουσμάτων Covid-19 στην Π.Ε. Χανίων.
Σημειώνεται ότι οι ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων βασίστηκαν στις εισηγήσεις των τεσσάρων τμημάτων (Τουριστικού, Εμπορικού, Μεταποιητικού και Υπηρεσιών), τα οποία συνεδρίασαν προηγουμένως με παράλληλες τηλεδιασκέψεις για να προετοιμάσουν εμπεριστατωμένα τις στοχευμένες προτάσεις του θεσμικού οργάνου ανά κλάδο της Χανιώτικης Οικονομίας.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης επισήμανε:
«Εργαζόμαστε σκληρά και με αυτοπεποίθηση για να σταθούμε ενωμένοι όρθιοι απέναντι στην ιστορική ευθύνη για το Αύριο του τόπου και των παιδιών μας. Τώρα είναι πλέον η ώρα της Ελληνικής κυβέρνησης να πράξει το δικό της χρέος, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς υπεκφυγές».
Ειδικότερα οι προτάσεις του Επιμελητηρίου:
Θέμα: Επείγουσα & Ολοκληρωμένη Δέσμη Προτάσεων για την Επιβίωση της Επιχειρηματικής Κοινότητας & των Εργαζομένων στην Π.Ε. Χανίων.
Η επιχειρηματική κοινότητα και οι εργαζόμενοι των Χανίων βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ασύμμετρες συνέπειες της οικονομικής τους εξόντωσης. Για το λόγο αυτό, το Επιμελητήριο Χανίων εκπληρώνει με συνέπεια το θεσμικό του ρόλο απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία καθώς, μέσα από ευρύτατο διάλογο στο Τμήματα (Τουρισμός, Εμπόριο, Μεταποίηση, Υπηρεσίες) και στο Διοικητικό του Συμβούλιο επεξεργάστηκε και σας επισυνάπτει ολοκληρωμένη και ομόφωνη δέσμη προτάσεων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποσκοπεί – χωρίς αποκλεισμούς – στην ευρεία και πλέον αξιόπιστη παρουσίαση των πολυδιάστατων ιδιαιτεροτήτων και διακριτών προβλημάτων που παρουσιάζει η τοπική Οικονομία των Χανίων με σκοπό την επείγουσα αποτροπή της τελικής κατάρρευσης.
Είναι ώρα ευθύνης και ομοψυχίας. Περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη και ελπίδα την Ελληνική Πολιτεία και τον Χανιώτη Πρωθυπουργό της. Εργαζόμαστε σκληρά και με αυτοπεποίθηση για να σταθούμε ενωμένοι όρθιοι απέναντι στην ιστορική ευθύνη για το αύριο του τόπου και των παιδιών μσς. Τώρα είναι πλέον η ώρα της Ελληνικής κυβέρνησης να πράξει το δικό της χρέος, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς υπεκφυγές.Οι ομόφωνες προτάσεις των μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χανίων:1. Έκτακτη χρηματοδοτική ενίσχυση του κράτους στις επιχειρήσεις της Π.Ε. Χανίων με αναλογικά κριτήριο μείωσης εσόδων σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2019.2. Επιμήκυνση μέχρι 30/04/2021 του καθεστώτος αναστολής συμβάσεων εργασίας με μηνιαία αποζημίωση για τους εργαζομένους έως 534 ευρώ.3. Επέκταση σε όλες τις τουριστικές επιχειρηθείς & συνέχιση επιδότησης μισθών και εισφορών μέσω του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι 30/04/2021.4. Υπαγωγή του συνόλου των επιχειρήσεων της τουριστικής οικονομίας της Π.Ε. Χανίων (50% περιφερειακού ΑΕΠ) στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι 30/04/2021 {π.χ. αναστολή εργασίας-Συνεργασία).5. Επιδότηση 100% ασφαλιστικών εισφορών στην Π.Ε. Χανίων μέχρι 30/04/2021 με την προϋπόθεση να μη μειωθεί το προσωπικό.6. Κάλυψη αδειών και δώρου Χριστουγέννων των εργαζόμενων στις εποχικές επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.7. Μείωση ενοικίων κατά 40% γιο μισθωμένο ακίνητα σε επιχειρήσεις της Π.Ε. Χανίων μέχρι τον Μάρτιο 2021 και ισόποση αντιστάθμιση της απώλειας των εκμισθωτών από την πολιτεία μέσω της παροχής φορολογικών ελαφρύνσεων.8. Μετάθεση πληρωμής του συνόλου των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων της Π.Ε. Χανίων μέχρι 30/04/2021.9. Αναστολή πλειστηριασμών οπό επιχειρηματικά δάνεια μέχρι τον Δεκέμβριο 2022.10. Περαιτέρω μείωση του συντελεστών Φ.Π.Α. στη διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα με παροχή πρωινού ή και ημιδιατροφή, στις μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους με κάθε μέσο μεταφοράς, στην Εστίαση και στα ποτά και ροφήματα.11. Άμεση εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου και στην Κρήτη με αναδρομική ισχύ από 01/01/2020, εναλλακτικά μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην Κρήτη.12. Απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου νια τα φορολογικά έτη 2020.13. Ένταξη των παλαιών οφειλών προς το Δημόσιο, όπως και των νέων που δημιουργήθηκαν από την επιχειρήσεις της Π.Ε. Χανίων κατά την πανδημία, οε νέα ρύθμιση από 1/1/2021 έως 120 δόσεις.14. Ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός €30-000 ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις της Π.Ε. Χανίων να διαχειριστούν τρέχουσες πιεστικές υποχρεώσεις.15. Διευρυμένο επιδοτούμενα πρόγραμμα σε ποσοστό 70% για την καινοτομία, ψηφιακό εκσυγχρονισμό & προώθηση του συνόλου επιχειρήσεων – προϊόντων της Π.Ε. Χανίων.16. Διευρυμένα επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης για ενίσχυση δεξιοτήτων και επανατοποθέτηση εργαζομένων στην Π.Ε. Χανίων.17. Μετάθεση λήξης επιταγών μέχρι 31/12/2020 με κρατική κάλυψη της αξίας τους και επιστροφή των χρημάτων από τους Ωφελούμενους μέσω εφορίας.18. Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων επιχειρήσεων της Π.Ε. Χανίων μέχρι 30/04/2021.19. Άμεση επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο όριο (ύψους 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί), ξεκινώντας από το φορολογικό έτος 2019.20. Ενίσχυση των ελέγχων – test COVID-19 στις «πύλες εισόδου» της Π.Ε. Χανίων για την ασφάλεια της κοινωνίας και του προορισμού.21. Απαλλαγή επιχειρήσεων οπό τα δημοτικά τέλη, τέλη παρεπιδημούντων και λοιπών εκμεταλλεύσεων δημοτικών/ δημόσιων χώρων (π.χ. παραλίες, τραηεζακαθϊσμστα) μέχρι 30/04/2021.22. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους τους επαγγελματίες που έκλεισαν ή θα κλείσουν την επιχείρηση τους στην Π.Ε. Χανίων χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις.
23. Επέκταση χρηματοδότησης εγχειρήσεων μέσω του Προγράμματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ ΙΙ ή III και δανείων κίνησης.
24. Απαλλαγή των επιχειρήσεων της ΓΚΕ, Χανίων από την καταβολή του Ενιαίου  Φόρου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το φορολογικό έτος 2020.25. Κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία της διενέργειας 16510Ο\Ί0-19 από οποιοδήποτε πιστοποιημένο εργαστήριο και επιδότηση απολύμανσης τουριστικών επιχειρήσεων.26. Άμεσα μέτρα για την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας & του προορισμού με κάλυψη των κενών του δημόσιου Νοσοκομείου Χανίων αλλά και των πρωτοβάθμιων Κ.Υ. σε υλικοτεχνική υποδομή, υγειονομικό προσωπικό, για αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού μπροστά σε ενδεχόμενο νέο κύμα        πανδημίας.27. Άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου που υποβαθμίζει το εκτός σχεδίου οικόπεδα σε αγροτεμάχια, ώστε να τονωθεί η οικοδομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση η οικονομία.28. Απαλλαγή των εμπορικών επιχειρήσεων από τις πάγιες χρεώσεις των παροχών Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών, όπως και δημοτικών τελών μέχρι 30/04/2021.29. Διαβούλευση με τη διαχειρίστρια εταιρία «Fraport Greece» για τις προϋποθέσεις μείωσης των τελών του αεροδρομίου Χανίων μέχρι τον Δεκέμβριο 2022 για την επανάκαμψη του προορισμού.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω