Νέα χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική ευρωζώνης

Η ταχεία Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ είναι η βάση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής τονίζει η σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης που διοργανώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2020.
Ειδικότερα η δήλωση της συνόδου κορυφής για το ευρώ σε διευρυμένη σύνθεση επισημαίνει:
«1. Η ισχυρή, ταχεία και συντονισμένη αντίδραση της οικονομικής πολιτικής στην πανδημία COVID-19 υπήρξε άνευ προηγουμένου αλλά συμπαγής όσον αφορά τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της. Η κρίση θα απαιτήσει αδιάλειπτη στήριξη για να εξασφαλιστεί στιβαρή και ισορροπημένη οικονομική ανάκαμψη, με παράλληλη διασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών.
2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική που θα υποστηρίζει την ανθεκτικότητα των οικονομιών της, θα στηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση και θα εξασφαλίζει επαρκή χρηματοδότηση για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.
3. Η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και στην Τραπεζική Ένωση κατά την τελευταία δεκαετία συνέβαλε στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συνέδραμε στη διατήρηση της χρηματοδότησης της οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτόν τις θέσεις εργασίας και διατηρώντας τις οικονομικές συνθήκες για μια ταχεία ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό:
• Λαμβάνουμε υπόψη την επιστολή του Προέδρου του Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου 2020 και επικροτούμε τη συμφωνία που επετεύχθη στο πλαίσιο του Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, σύμφωνα με την εντολή της συνόδου κορυφής για το ευρώ του Ιουνίου του 2018, και την έγκαιρη θέσπιση του μηχανισμού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου που ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της Τραπεζικής Ένωσης.
• Καλούμε το Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση να καταρτίσει, βάσει συναίνεσης, ένα σταδιακό και με συγκεκριμένα χρονικά όρια πρόγραμμα εργασιών σχετικά με όλα τα εκκρεμή στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.
4. Μια πραγματική Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια αποτελεσματική και ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική. Οι κεφαλαιαγορές με βάθος και ρευστότητα είναι ζωτικής σημασίας για την αποδέσμευση πρόσθετης χρηματοδότησης για την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη και τη δημιουργία των επενδύσεων που απαιτούνται για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών της ΕΕ. Αποτελούν επίσης τον ακρογωνιαίο λίθο για έναν ισχυρότερο διεθνή ρόλο του ευρώ, ο οποίος θα πρέπει να είναι ανάλογος της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής βαρύτητας της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, ζητούμε ταχεία πρόοδο όσον αφορά το ανανεωμένο σχέδιο δράσης της Επιτροπής. Είναι σημαντικό να προχωρήσουν ταχέως οι εργασίες σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία, όπως ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2020, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τη στήριξη του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στον τομέα της πράσινης χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών, θα πρέπει να εντοπιστούν τα εμπόδια για την επίτευξη προόδου στους πιο σύνθετους και διαρθρωτικούς τομείς που προτείνονται στο σχέδιο δράσης.
5. Θα επανεξετάσουμε την πρόοδο στη σύνοδό μας τον Ιούνιο του 2021, κατά την οποία θα συζητήσουμε επίσης τις οικονομικές προκλήσεις για τη ζώνη του ευρώ μετά την κρίση της COVID-19».

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω