Νέο ΔΣ Creta Farms

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Creta Farms της 26ης Ιουνίου 2019 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του απερχομένου με πενταετή θητεία που αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους και λήγει στις 25.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.
Το νέο Δ.Σ. το οποίο απαρτίζεται συνολικά από επτά μέλη και ο κ. Μάνος Δομαζάκης αποτελεί το μόνο εκτελεστικό μέλος.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 26.06.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβούλιου είναι οι εξής:
Εμμανουήλ Δομαζάκις του Στυλιανού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλέους, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
Πέτρος Μαραβελάκης του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Νικόλαος Κοντιζάς του Λεωνίδα, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω