Νέο επενδυτικό πρόγραμμα ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης InvestEU.
Πρόκειται για εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 26,2 δισ. € που θα στηρίξει επενδυτικά έργα χρηματοπιστωτικών εταίρων, όπως ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Το InvestEU αναμένεται να κινητοποιήσει πάνω από 370 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων κατά την επόμενη επταετία, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάκαμψη και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
Τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα InvestEU για την υλοποίηση μέρους των οικείων σχεδίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Επιπλέον, θα έχουν και τη δυνατότητα να διοχετεύουν ορισμένα από τα διαρθρωτικά ταμεία τους στο InvestEU για πρόσθετες επενδύσεις.
Ο κανονισμός για τη θέσπιση του InvestEU αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές Απριλίου και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οριστικοποιήσει τις αναγκαίες διαδικασίες με τους εταίρους υλοποίησης.
Οι εταιρείες και οι φορείς υλοποίησης έργων θα πρέπει να είναι σε θέση να αρχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης έως τα μέσα του 2021.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω