Ροή Ειδήσεων

Παράταση χειμερινών εκπτώσεων

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την παράταση της εκπτωτικής περιόδου έως 31 Μαρτίου 2021, στο ΦΕΚ της 28ης Φεβρουαρίου, Δεύτερο Τεύχος, Αρ. Φύλλου 795.
Συγκεκριμένα:
Άρθρο 1
Εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος της υποπερ. (αα), της περ. (α) «Τακτικές εκπτώσεις» της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του
ν 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173), παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω