Προκήρυξη Θέσης Ερευνητή ΙΤΕ

Λήγει την Τρίτη 7 Απριλίου 2020 η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των υποψηφιοτήτων για την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β βαθμίδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη βασισμένη στη Λογική, με έμφαση σε Σημασιολογικές Αναπαραστάσεις και Λογισμό σε Δυναμικά Περιβάλλοντα».
Για πληροφορίες στη Γραμματεία IΠ-ΙΤΕ, κα X. Ηλιάκη, κα Ε. Τσιντάρη, στο  τηλέφωνο 2810391600 και στο email: [email protected], [email protected].
Συγκεκριμένα η Προκήρυξη

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω