Στήριξη κερδοφορίας τραπεζών

«Η κερδοφορία των τραπεζών αναμένεται να παραμείνει αδύναμη. Οι προβλέψεις έχουν αυξηθεί, αλλά φαίνονται αισιόδοξες σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ οι εγγυήσεις και τα μορατόριουμ μπορεί να έχουν παρατείνει το χρόνο που απαιτείται για να μετατραπούν οι αδύναμες οικονομικές επιδόσεις σε απώλειες δανείων», δήλωσε ο Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). «Τα καθεστώτα κρατικής στήριξης είναι απαραίτητα επί του παρόντος, αλλά πρέπει να παραμείνουν στοχευμένα στην οικονομική υποστήριξη που σχετίζεται με την πανδημία και να αποφύγουν να δημιουργήσουν μεσοπρόθεσμα προβλήματα βιωσιμότητας του χρέους», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ οι προοπτικές κερδοφορίας των τραπεζών παραμένουν αδύναμες με πιθανές απώλειες που πραγματοποιούνται με καθυστέρηση σε σχέση με την ανάκαμψη. Οι ευπάθειες στον εταιρικό τομέα αυξάνονται καθώς εξελίσσεται η πανδημία και η εξεύρεσή τους θα μπορούσε να δοκιμάσει την ανθεκτικότητα των τραπεζών της ζώνης του ευρώ στο μέλλον.
Η τρέχουσα εκτεταμένη πολιτική υποστήριξη βοηθά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ να αντιμετωπίσουν την επιρροή της πανδημίας, αλλά οι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν είτε από πρόωρο τέλος έως μέτρα είτε από παρατεταμένη υποστήριξη. Η πρόωρη απόσυρση της φορολογικής στήριξης – συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων κρατικών δανείων και των νόμιμων μορατόριων δανείων – θα μπορούσε να ανατρέψει την οικονομική ανάκαμψη, μετατρέποντας τις εταιρικές προκλήσεις ρευστότητας που παρατηρήθηκαν στην αρχή της πανδημίας σε ζητήματα φερεγγυότητας.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω