Έγκριση συμφωνίας Brexit

Υπέρ της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο τάχθηκε το Ευρωκοινοβούλιο την Τρίτη 27 Απριλίου 2021.
Ευρωβουλευτές, καθώς και η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen και η Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου τόνισαν ότι θλίβονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Ωστόσο, τάχθηκαν υπέρ της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, λέγοντας ότι είναι η καλύτερη επιλογή για την ελάττωση των χειρότερων επιπτώσεων του Brexit και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς.
Μετά από τέσσερις μήνες εντατικού ελέγχου της συμφωνίας, οι ευρωβουλευτές τόνισαν επίσης ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη στενή παρακολούθηση της πλήρους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Δεκεμβρίου 2020, οι διαπραγματευτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ συμφώνησαν επί των όρων της μελλοντικής τους σχέσης, όπως αυτοί καταγράφονται στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση λόγω του Brexit, η συμφωνία έχει τεθεί προσωρινά σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η έγκριση του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη προκειμένου η συμφωνία να τεθεί οριστικά σε ισχύ πριν από την εκπνοή της στις 30 Απριλίου 2021.
Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζει προτιμησιακές ρυθμίσεις σε τομείς όπως το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, το ψηφιακό εμπόριο, η διανοητική ιδιοκτησία, οι δημόσιες συμβάσεις, οι αεροπορικές και οδικές μεταφορές, η ενέργεια, η αλιεία, ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης, η επιβολή του νόμου και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η θεματική συνεργασία και η συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης.
Η συμφωνία αποτελείται από:
• Μία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, μια φιλόδοξη συνεργασία σε οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και αλιευτικά θέματα,
• Μία στενή εταιρική σχέση για την ασφάλεια των πολιτών.
• Ένα συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης.
Η συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της εξωτερικής ασφάλειας και της άμυνας δεν καλύπτεται από τη συμφωνία, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλησε να διαπραγματευθεί τα θέματα αυτά. Ως εκ τούτου, από την 1η Ιανουαρίου 2021, δεν υπάρχει ισχύον πλαίσιο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για την ανάπτυξη και τον συντονισμό κοινών αντιδράσεων σε προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα, επιβολής κυρώσεων σε υπηκόους ή οικονομίες τρίτων χωρών.
Επιπλέον, η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας δεν καλύπτει αποφάσεις σχετικά με την ισοδυναμία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την επάρκεια του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ή την αξιολόγηση του υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού καθεστώτος του για τον σκοπό της καταχώρισής του ως τρίτης χώρας από την οποία επιτρέπεται η εξαγωγή τροφίμων προς την ΕΕ. Πράγματι, πρόκειται για μονομερείς αποφάσεις της ΕΕ και δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω