Έκδοση Δημοτικών ομολόγων

Την ανάγκη των Δημοτικών Αρχών των πόλεων να οικοδομήσουν πράσινες παρεμβάσεις, να ενώσουν τους ενδιαφερόμενους και να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον που απαιτείται για τη συγκέντρωση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα κρίνει απαραίτητο η Παγκόσμια Τράπεζα. Μάλιστα προτείνει και την έκδοση δημοτικών ομολόγων με τον τίτλο «πράσινα ομόλογα».
Συγκεκριμένα προτείνει οι πόλεις να εφαρμόσουν τέσσερις μοχλούς δράσης για να αναπτύξουν την τοπική οικονομία:
1) Έξυπνος, μακροπρόθεσμος αστικός σχεδιασμός.
2) Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
3) Πολιτικά κίνητρα που έχουν σχεδιαστεί για τη συγκέντρωση ιδιωτικών επενδύσεων.
4) Πράσινα χρηματοοικονομικά μέσα, όπου το επιτρέπουν οι ρυθμιστικές αρχές. Το τελευταίο θα έχει καταλυτικό ρόλο: τα δημοτικά ομόλογα μπορούν να εκδοθούν ως πράσινα ομόλογα, να προσφερθούν σε επενδυτές με περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και να οδηγήσουν σε καλύτερους όρους χρηματοδότησης . Νέα προϊόντα ομολόγων που επικεντρώνονται στην ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη μετάβαση στο κλίμα προσελκύουν ήδη την προσοχή των επενδυτών.
Επίσης ηα Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι υπάρχουν επίσης πολλά υποσχόμενες τομεακές ψηφιακές λύσεις, όπως συστήματα πληρωμών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που επιτρέπουν στους δήμους να παρέχουν γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες τους. Συνολικά, αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στις πόλεις να παρέχουν, για παράδειγμα, ταχύτερη και ασφαλέστερη κινητικότητα στους κατοίκους τους και να δημιουργούν βιώσιμα, περιβαλλοντικά βιώσιμα αστικά περιβάλλοντα.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω