Έλεγχος της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ

Η εταιρεία ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη Α.Ε. κατέχει το 49,07% της Καράτζη ΑΕ με την απόκτηση επιπλέον 3,19%.
Συγκεκριμένα η εταιρεία:
«Η ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ σε συνέχεια γνωστοποίησης των μετόχων α. Καράτζη Αντώνιο του Μιλτιάδη και β. ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ενημερώνει:
Την 28.02.2020 η εταιρεία ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. απέκτησε επιπλέον 3,19% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ. Κατά συνέπεια η εταιρεία ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. κατέχει 7.203.077 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 49,07% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Η παραπάνω εταιρεία ελέγχεται από τον κ. Καράτζη Αντώνιο του Μιλτιάδη, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ, ο οποίος ελέγχει πλέον άμεσα το 46,19% και έμμεσα το 49,07% δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Το συνολικό ποσοστό του κυρίου Καράτζη Αντώνιου του Μιλτιάδη ανέρχεται στο 95,26% (ή 13.983.281 δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ.»

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω