Έξυπνη γεωργία ακριβείας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε μια άτυπη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο παράτασης των ισχυόντων κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) έως το τέλος του 2022.
Πρόκειται για συνέχεια της απόφασης στις 30 Ιουνίου 2020 στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου έως το τέλος του 2022, οπότε θα αρχίσει να ισχύει η νέα ΚΑΠ. Συμφώνησαν επίσης ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 2021 και το 2022 τα ίδια ποσά χρηματοδοτικής στήριξης στους αγρότες και τις ΜΜΕ που επλήγησαν από την κρίση COVID-19 κατά έξι μήνες.
Η άτυπη συμφωνία περιγράφει τη διαχείρηση των χρημάτων ανάκτησης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια: 30% των 8,07 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι διαθέσιμο το 2021 και 70% το 2022. Επίσης, αναθέτει στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν περίπου το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού (37% ) για μέτρα πράσινης και καλής διαβίωσης των ζώων και περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού (55%) για μέτρα κοινωνικού και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Οι διαπραγματευτές αναμένουν ότι αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της μετάβασης σε πρακτικές όπως η ακρίβεια και η έξυπνη γεωργία, θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας αγροτικές περιοχές και θα ενισχύσουν τις τοπικές αγορές.
Το κείμενο με διαπραγμάτευση πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου και στη συνέχεια θα υποβληθεί για τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω