Ίση Αμοιβή για Ίση Εργασία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) αντιτίθεται στο νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ που ορίζει μικρότερη αμοιβή για τους Μηχανικούς. Πρόκειται για «ατομικά» μισθολόγια που υπάρχει ο κίνδυνος γενίκευσης σε όλο τον Δημόσιο τομέα, σε ένα σύστημα διαφορετικών αποδοχών για υπαλλήλους που έχουν ακριβώς τα ίδια προσόντα.
Ειδικότερα η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. απευθυνόμενη στους υπουργούς Οικονομικών Σταϊκούρα Χρήστο, Ανάπτυξης Γεωργιάδη Άδωνι, Υποδομών και Μεταφορών Καραμανλή Κώστα και Εσωτερικών Βορίδη Μάκη επισημαίνει:
Θέμα: Σχετικά με την αμοιβή συμμετοχής σε επιτροπές των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και τον ρόλο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
Κύριοι Υπουργοί
Όπως θα γνωρίζετε ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για ένα Νόμο, με το οποίο εμπεδώνεται η λογική του «διαίρει και βασίλευε». Το μισθολόγιο αυτό φοβόμαστε ότι αποτελεί προπομπό για το υπόλοιπο δημόσιο, για να καταργήσει αυτονόητα δικαιώματα και να γενικεύσει πολιτικές κατακερματισμού και «ατομικών» μισθολογίων. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στο δημόσιο εισάγεται η σύνδεση του μισθού με το περίγραμμα θέσης εργασίας (ΠΘΕ) πέραν των τυπικών προσόντων. Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο ένα σύστημα διαφορετικών αποδοχών για υπαλλήλους που έχουν ακριβώς τα ίδια προσόντα. Η ίδια η πείρα μας έχει αποδείξει ότι μισθολογικά συστήματα με μεγάλες αποκλίσεις αποδοχών οδηγούν σε εσωτερική αντιπαράθεση τόσο μεταξύ Υπηρεσιών, όσο και στο εσωτερικό τους και σε καμία περίπτωση δεν προάγουν την αναγκαία συνεργατική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες, με το άρθρο 14, παράγραφος 2: «Στα μέλη των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται στο πλαίσιο του ν. 4412/2016 με αναθέτουσα αρχή την Α.Α.Δ.Ε. και συνεδριάζουν εντός ή εκτός κανονικού ωραρίου δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται στο ποσό των πενήντα 2 (50 €) ευρώ, ανά συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η υποβολή του παραδοτέου του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου πραγματοποιείται εντός των τεθεισών στην απόφαση συγκρότησης προθεσμιών. Οι αμειβόμενες επιτροπές του ανωτέρω εδαφίου συστήνονται, συγκροτούνται και δύναται να παρατείνονται για διάστημα έως δύο (2) επιπλέον μηνών με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου διατάκτη και θετικής γνώμης του 12 Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων. Οι αμειβόμενες συνεδριάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) τον μήνα και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε πλέον των δύο (2) αμειβόμενων επιτροπών κατ’ έτος.» Δηλαδή, για τις ίδιες ακριβώς επιτροπές και για τις ίδιες ακριβώς ευθύνες και πρόσθετες εργασίες οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. -πέρα των πολύ μεγαλύτερων αμοιβών που λαμβάνουν- θα αμείβονται και ανά συνεδρίαση, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι (και ειδικά οι Μηχανικοί που τις στελεχώνουν) όχι. Η Κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει ότι ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων έχει κατεξοχήν αναπτυξιακό ρόλο και τα αποτελέσματα των υπηρεσιών που παρέχει (Μελέτες και Τεχνικά έργα) δεν περιορίζονται στους πολίτες και το Περιβάλλον αλλά επεκτείνονται και στην οικονομία, διότι τα έργα πέρα από την βελτίωση της καθημερινότητας, της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ταυτόχρονα αποτελούν οικονομικό πολλαπλασιαστή διότι συνεισφέρουν σε εισφορές, φόρους, πόρους από συγχρηματοδοτούμενα έργα αλλά και προστιθέμενη αξία σε τομείς και υλικά με υψηλό ποσοστό εγχώριας προέλευσης. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, είμαστε σίγουροι ότι θα συμφωνήσετε για την χορήγηση της αποζημίωσης του αρ. 14 και σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι στελεχώνουν τις Επιτροπές αυτές, σεβόμενοι την αρχή της «Ίσης Αμοιβής για Ίση Εργασία».

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω