Αγροτικές ιδιωτικές επενδύσεις Ηρακλείου

Την ένταξη στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εβδομήντα εννέα ιδιωτικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ηρακλείου και Μεσαράς, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.615.357,51 €, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.
Ακόμη επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις ένταξης των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), υπεγράφησαν την περασμένη βδομάδα και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση των έργων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση τοπικών επιχειρήσεων, παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στη βελτίωση του οικονομικού κεφαλαίου σε ολόκληρη την περιοχή των δύο Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Πρόκειται για ιδιωτικές επενδύσεις  στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της διαμονής, της παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, των εργαστηρίων – βιοτεχνιών κλπ.
Υπενθυμίζεται ότι από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου εντάσσονται εξήντα ένα ιδιωτικά έργα, με συνολική δημόσια δαπάνη 9.073.520,72 €, ενώ από εκείνο της Μεσαράς εντάσσονται δεκαοκτώ ιδιωτικά έργα, με συνολική δημόσια δαπάνη 3.541.836,79 €.
Τις επόμενες μέρες οι δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, για την υλοποίηση των πράξεων.
Οι αποφάσεις ένταξης των πράξεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω