Ανοίγουν σχολεία – χώροι λατρείας

Ανοίγουν τα σχολεία σταδιακά με απόφαση της κυβέρνησης από τις 11 Μαΐου 2020 καθώς και οι χώροι λατρείας από 4 Μαΐου 2020.
Συγκεκριμένα:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η λειτουργία των σχολείων θα επανέλθει σταδιακά σε δύο φάσεις:
• Στις 11 Μαΐου 2020 επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου.
• Στις 18 Μαΐου 2020 επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Πρώτης & Δευτέρας Λυκείου, και του Γυμνασίου.
• Προβλέπεται η επέκταση του διδακτικού έτους για Γυμνάσια και Λύκεια μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020.
• Η νέα διδακτική χρονιά θα αρχίσει πιθανότατα νωρίτερα για όλους, από την 1η Σεπτεμβρίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
• Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας.
• Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανοίγματος την 1η Ιουνίου 2020, μόνο αν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά.
• Αν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία επαναλειτουργήσουν φέτος, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης του διδακτικού έτους ως τις 30 Ιουνίου.
Θα υπάρξουν δύο ζώνες λειτουργίας του σχολείου:
• Οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολεία σε εκ περιτροπής υπο-τμήματα (που θα προκύψουν από τη διαίρεση του τμήματος στα δύο) με στόχο τη μείωση του συγχρωτισμού εντός της ίδιας αίθουσας. Η απόσταση μεταξύ μαθητών θα πρέπει να είναι 1,5 μ. και απώτατος αριθμός μαθητών εντός τάξης τα 15 άτομα.
• Εκ περιτροπής διδασκαλία στα δύο υποτμήματα. Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα πηγαίνει σχολείο το μισό τμήμα και Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15 άτομα) θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά.
• Θα υπάρχει πρόγραμμα για μελέτη στο σπίτι για τις ημέρες που οι μαθητές δεν θα είναι σχολείο.
• Συνεχίζονται οι άδειες ειδικού σκοπού και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για γονείς με παιδιά σε εκπαιδευτικές δομές που παραμένουν σε αναστολή.
• Στα σχολεία θα υπάρχουν αντισηπτικά, θα γίνεται φυσικός εξαερισμός. Προβλέπεται καθαρισμός 2 φορές την ημέρα.
• Θα προβλεφθούν διαφορετικά διαλείμματα για τους μαθητές.
• Θα απαγορεύεται η λειτουργία των κυλικείων.
• Θα είναι προαιρετική χρήση μάσκας στην τάξη και στα μέσα μεταφοράς μαθητών.
• Προ της έναρξης, θα σταλούν στους Διευθυντές των σχολείων οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, σχετικά με αναγκαία μέτρα προστασίας.
• Θα υπάρχει Ιδιαίτερη μέριμνα (πρόβλεψη άδειας) για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως αυτές έχουν οριστεί από το υπουργείο Εσωτερικών.
• Θα υπάρχει η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).
• Θα προβλέπεται ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσω τηλεκπαίδευσης για όσους μαθητές έχουν ειδικό λόγο απουσίας από το σχολείο.
• Θα υπάρχει πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας – Διαδικασία ιχνηλάτησης με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό.
• Δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
• Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη της ύλης, κατόπιν οδηγιών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
• Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάσει των βαθμών των τετραμήνων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
• Τα φροντιστήρια θα ακολουθήσουν τη σταδιακή επαναλειτουργία της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, δηλαδή τα τμήματα της Γ’ Λυκείου ξεκινούν στις 11 Μαΐου, ενώ τα τμήματα της Α’, Β’ Λυκείου και Γυμνασίου καθώς και τα μαθήματα ξένων γλωσσών επανεκκινούν στις 18 Μαΐου 2020.
• Υπάρχει ωστόσο ισχυρή σύσταση για τηλεκπαίδευση.
• Θα ισχύουν και στα φροντιστήρια τα μέτρα πρόληψης, δηλαδή η απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ μαθητών, και το όριο 15 μαθητών ανά τμήμα.
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
• Για τα ειδικά σχολεία παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας.
• Η επαναλειτουργία των δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού θα πραγματοποιείται βάσει απόφασης του συντονιστή εκπαίδευσης, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της κάθε χώρας.
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
• Ημερομηνία έναρξης των Πανελλαδικών ορίζεται η 15η Ιουνίου 2020 για τα Γενικά Λύκεια και η 16η Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια. Θα εκδοθεί αναλυτικό πρόγραμμα προσεχώς.
• Αναμένονται οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας για επιμέρους πτυχές του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων.
Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση
ΙΕΚ
• Η επανέναρξη της λειτουργίας τους ορίζεται για τις 18 Μαΐου 2020.
• Ισχύει και εδώ ό περιορισμός των 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5μ. ενδιάμεση απόσταση.
• Προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή καταρτιζομένων.
• Ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων, η λήξη του έτους κατάρτισης θα είναι η 30η Ιουνίου 2020 ή 30η Σεπτεμβρίου 2020.
Ημερομηνία επανέναρξης της μαθητείας και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ορίζεται η 18η Μαΐου.
ΘΕΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
• Η λήξη του έτους θα γίνει σταδιακά έως τις 15 Νοεμβρίου το αργότερο, αντί για τις 15 Σεπτεμβρίου.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
• Θα επιστρέψουν στις αίθουσες μόνο οι μαθητές του Β’ κύκλου που αποφοιτούν φέτος, ξανά με το όριο των 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5 μ. απόσταση.
• Οι λοιποί μαθητές θα προαχθούν βάσει της περιγραφικής αξιολόγησης που είχαν λάβει προ αναστολής λειτουργίας.
• Το σχολικό έτος θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2020.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Συνεχίζεται κανονικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία, και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο.
• Από την 25η Μαΐου, θα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις.
• Επαναλειτουργία εστιών για φοιτητές κλινικών/εργαστηριακών ασκήσεων.
• Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν. Αναμένεται έκδοση οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής αναφορικά με πτυχές του τρόπου διεξαγωγής τους.
• Το ακαδημαϊκό εξάμηνο θα ολοκληρωθεί κανονικά.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
• Δεν προβλέπεται για την ώρα η επαναλειτουργία τους.
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Όσο δεν έχουν επαναλειτουργήσει οι εκπαιδευτικές μονάδες.
• Για μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που για ειδικούς λόγους δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές.

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
• Από 4 Μαΐου 2020, οι χώροι λατρείας θα είναι ανοιχτοί για ατομική προσευχή.
• Από 17 Μαΐου 2020, οι λειτουργίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται με συμμετοχή πιστών.• Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, που θα αποσαφηνιστούν πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω