Ανοιχτά Πανιά

«Ανοιχτά Πανιά» ονομάζεται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία και παραγωγή νέων έργων στα Χανιά, απευθύνει ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ σε καλλιτέχνες.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ποικίλα πεδία Τεχνών και έχουν ή επιθυμούν μία σύνδεση με την Κρήτη. Οι προτεινόμενες δράσεις που θα υποβληθούν, μπορούν να αφορούν σε ένα ή περισσότερα πεδία Τέχνης και δημιουργίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η δημιουργία και υλοποίηση των προτάσεων αυτών να ενσωματώνει και το σχεδιασμό παράλληλων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ως πεδία δημιουργίας ορίζονται (όχι περιοριστικά) τα παρακάτω:
Μουσική σύνθεση / μουσική παράσταση.
Θεατρικό κείμενο / θεατρική παράσταση.
Εικαστική δημιουργία.
Παραγωγή χορού.
Φωτογραφικό project.
Κινηματογραφική παραγωγή.
Λογοτεχνικό έργο.
New media/ψηφιακές τέχνες.
Ως νέα δημιουργία ορίζεται η παραγωγή πρωτότυπων, σύγχρονων καλλιτεχνικών έργων. Τα έργα αυτά θα πρέπει να πληρούν τους στόχους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος «Ανοιχτά Πανιά» όπως αυτά επεξηγούνται παρακάτω.
Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό κατά τη διάρκεια του 2021 και σε χώρους εντός των ορίων του Δήμου Χανίων.
Η πρόσκληση στοχεύει στα εξής:
Ανάδειξη του τοπικού επαγγελματικού καλλιτεχνικού δυναμικού.
Συνέργειες με φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Ανάπτυξη/διεύρυνση κοινού.
Συσχετισμός με την Κρητική παράδοση, ιστορία, παρελθόν αλλά με μια σύγχρονη ματιά.
Ανάδειξη/αναζωογόνηση δημόσιου χώρου και εμβληματικών σημείων της πόλης, κτηρίων, μνημείων.
Χρηματοδότηση καλλιτεχνικού έργου:
Τα έργα τα οποία θα επιλεγούν θα λάβουν χρηματοδότηση από τον Δήμο Χανίων για την υλοποίησή τους. Για το έτος 2021 ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηματοδότησης:Κατηγορία Α: για παραγωγές έως 7.000 €Κατηγορία Β: για παραγωγές από 7.001 έως 14.000 €Κατηγορία Γ: για παραγωγές από 14.001 έως 21.000 €(Σημείωση: Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.)Κάθε επιλεγμένη δράση μπορεί να λάβει προκαταβολή όχι μεγαλύτερη από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της. Η προκαταβολή θα καταβληθεί εντός του Απριλίου 2021, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υλοποίησης της δράσης.Καλλιτεχνικές προτάσεις που θα έχουν τύχει υποστήριξης από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα (ΥΠΠΟΑ, Περιφέρεια, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.α.) ή άλλες χορηγίες δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα «Ανοιχτά Πανιά».
Διαδικασία / Χρονοδιάγραμμα:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την ανάλογη φόρμα που βρίσκεται στη σελίδαhttps://form.jotform.com/210442008763044με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 20:00. Προτάσεις που δεν έχουν συμπληρωμένα όλα τα πεδία ή είναι εκπρόθεσμες δεν μπορούν να αξιολογηθούν.
Βασικά πεδία περιγραφής της καλλιτεχνικής πρότασης:
Σύντομη περιγραφή δράσης και είδος / καλλιτεχνικό πεδίο.
Αναλυτική παρουσίαση καλλιτεχνικού έργου.
Αισθητικές, καλλιτεχνικές επιρροές του δημιουργού.
Σκεπτικό σύνδεσης με την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Χανίων.
Προτεινόμενη εκπαιδευτική δράση / συνεργασία με τοπικές κοινότητες.
Προτεινόμενοι χώροι υλοποίησης.
Τεχνικές απαιτήσεις και προτεινόμενος εξοπλισμός.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Αναλυτικός προϋπολογισμός.
Αναλυτική λίστα δημιουργών και βασικών συντελεστών με σύντομα βιογραφικά (έως 250 λέξεις).
Συμπληρωματικά αρχεία (ηχητικά, βίντεο, φωτογραφίες).
Κατά τη διαδικασία επιλογής των δράσεων αλλά και κατόπιν αυτής, είναι δυνατόν ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ να διαβουλευτούν, να διαπραγματευτούν ή να ζητήσουν την αλλαγή μέρους των ανωτέρω με σκοπό την αρτιότερη παρουσίαση της δράσης. Ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με βάση τη φύση του εκάστοτε καλλιτεχνικού έργου είναι δυνατόν να ορίσουν (σε συνεννόηση με τους καλλιτέχνες) συγκεκριμένες ημερομηνίες πρώτης παρουσίασης του καλλιτεχνικού έργου και διάρκεια παρουσίασης ή πιθανές επαναλήψεις αυτού.
Υποχρεώσεις Δήμου Χανίων:
Χρηματοδότηση και υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων.
Παραχώρηση χώρου για το τελικό στάδιο προετοιμασίας και την παρουσίαση των έργων.
Παραχώρηση χώρων για την υλοποίηση των παράλληλων δράσεων.
Διαμεσολάβηση και υποστήριξη μεταξύ καλλιτεχνών και τοπικών φορέων και οργανισμών.
Υποστήριξη της παραγωγής μέσω των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
Παροχή διαμονής και εισιτηρίων μετακίνησης όπου κρίνεται αναγκαίο (από προορισμούς εντός Ελλάδος).
Βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση των δράσεων.
Προώθηση των επιμέρους καλλιτεχνικών έργων και επικοινωνία αυτών.
Ένταξη των νέων έργων στον ετήσιο προγραμματισμό εκδηλώσεων
Δικαιώματα Δήμου Χανίων:
Διαχείριση εισιτηρίων ή δελτίων ελευθέρας εισόδου.
Δικαιώματα διαδικτυακής προβολής των μαγνητοσκοπημένων δράσεων.
Αναφορά του Προγράμματος «Ανοιχτά Πανιά» σε ενδεχόμενες επαναλήψεις του εκάστοτε καλλιτεχνικού έργου στο μέλλον.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Πρωτότυπη δημιουργία ή διασκευή.
Πανελλήνια πρεμιέρα στα όρια του Δήμου Χανίων.
Σύνδεση δράσεων με την κοινωνία, μέσω εκπαίδευσης ή διάχυσης άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.Πλήρης φάκελος πρότασης.
Για τις ανάγκες της γραφειοκρατικής ολοκλήρωσης των χρηματοδοτήσεων των προτάσεων που θα επιλεγούν είναι απαραίτητο κάθε καλλιτεχνικό project να υποστηρίζεται από ένα φυσικό πρόσωπο ή εταιρία, που να μπορεί να υποδεχτεί συνολικά τα χρήματα της ανάθεσης. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή εταιρία μπορεί να καταθέσει περισσότερες από μία προτάσεις. Επιλέξιμη μπορεί να είναι μόνο μία εξ αυτών.Λήψη απαραίτητων μέτρων/υγειονομικών πρωτοκόλλων τόσο στη διαδικασία της παραγωγής όσο και στη δράση αυτή καθαυτή για τον κορονοϊό όπως θα ισχύουν τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων:
Εμπεριστατωμένη καλλιτεχνική πρόταση και πρόθεση.
Σαφείς επιρροές (π.χ. αισθητικές προσλαμβάνουσες).
Ωριμότητα στην περιγραφή του τρόπου υλοποίησης (βήματα υλοποίησης).Ρεαλιστικό σχέδιο υλοποίησης (τεχνικό, οικονομικό, χρονοδιάγραμμα).
Θεματολογία εμπνευσμένη από τον τόπο.
Συμμετοχή τοπικών δημιουργών / καλλιτεχνών και άλλων συντελεστών (τεχνικών κ.α.).
Συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών, από διαφορετικά πεδία (διατομεακά προγράμματα / παραγωγές).
Συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών και τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, με δράσεις που μπορεί να υλοποιηθούν και στην ενδοχώρα του Δήμου Χανίων.
Ανάδειξη σημείων της πόλης (εμβληματικά κτήρια αρχιτεκτονικής, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και λιγότερο γνωστά, «κρυμμένα μυστικά» της πόλης, κ.α.).
Πρόβλεψη για υλοποίηση των δράσεων και σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους, ή/και ψηφιακή διαχείριση των δράσεων, σε περίπτωση που λόγω κορονοϊού κριθεί απαραίτητο.
Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων:
Η αξιολόγηση των καλλιτεχνικών προτάσεων θα γίνει από Επιτροπή που θα αποτελείται από προσωπικότητες του χώρου και διαφορετικών πεδίων των Τεχνών.
Η ανακοίνωση των μελών της Επιτροπής θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου 2021.
Προσωπικά δεδομένα / Εμπιστευτικότητα:
Με την υποβολή της πρότασης οι καλλιτέχνες/δημιουργοί συναινούν στη συλλογή, αποθήκευση και χρήση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τον νόμο.Οι προτάσεις που θα υποβληθούν δεν θα δημοσιοποιηθούν σε τρίτους, χρησιμοποιηθούν ή εκμεταλλευτούν με κανέναν άλλο τρόπο. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για υλοποίηση είναι οι μόνες που θα ανακοινωθούν κατά τη διαδικασία που έχει οριστεί και θα αξιοποιηθούν αντίστοιχα, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης.Τα προσωπικά δεδομένα και οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα τηρούνται από τον Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για διάστημα 5 ετών.Περισσότερες πληροφορίες στο email: [email protected] (με την ένδειξη «Ανοιχτά Πανιά») και στον αριθμό τηλεφώνου 2821034200.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω