Ανώτατες τιμές μοριακών & rapid τεστ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τις ανώτατες τιμές για τα μοριακά τεστ κορονοϊού και για τα rapid τεστ. Σημειώνεται ότι οι τιμές δεν ισχύουν για την κατ’ οίκον παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα το ΦΕΚ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Δεκεμβρίου 2020
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5387
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 130022
Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
(β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
(γ) την παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 «Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών» του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227) και από το άρθρο 80 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλευση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242 και ισχύει,
(δ) τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4758/2020 (Α’ 242),
(ε) την υπ’ αρ. 34077-01.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων (Β’ 1116),
(στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
(ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
(η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), και διορθώσεις σφαλμάτων στο π.δ. 83/2019 (Α’ 126).
(θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 5198).
3. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76273/26.11.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 5249).
4. Tην υπ’ αρ. 129315/4.12.2020, Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
5. Την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας.
6. Την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
7. Την ανάγκη καθορισμού ανώτατων τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας που σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη και διάγνωση του κορωνοϊού SARS-CoV2.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης και λοιπών μη θεμιτών εμπορικών πρακτικών, δια της παρούσης, καθορίζουμε ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), τα ακόλουθα:
1) Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time.
– PCR, α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), το ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).
2) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (Rapid Test), α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.) στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 €) και
β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας, στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές το ποσό των δέκα ευρώ (10 €).
3) Οι ανώτατες τιμές που προβλέπονται στις οικείες 1β) και 2β) ως άνω παραγράφους, δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.
4) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο με τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.
5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω