Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Τις αποφάσεις της Έκτακτης Συνόδου του, έδωσε στην δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κατά την Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε 24 και 25 Μαΐου 2021 συζητήθηκε η πορεία της πανδημίας, η κλιματική αλλαγή και οι σχέσεις της ΕΕ με Λευκορωσία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μέση Ανατολή και Μάλι.
Συγκεκριμένα:
I. COVID-19
1. Ο ρυθμός των εμβολιασμών έχει επιταχυνθεί σε ολόκληρη την ΕΕ και θα πρέπει να διατηρηθεί. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της γενικής επιδημιολογικής κατάστασης, θα επιτρέψει το σταδιακό «άνοιγμα» των κοινωνιών μας.
Ωστόσο, πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση και διάδοση παραλλαγών του ιού και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Οι εν εξελίξει εργασίες για την εντατικοποίηση της παραγωγής εμβολίων και την εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ θα είναι καίριας σημασίας.
2. Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης θα πρέπει να συνεχιστούν ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID και ζητεί να υλοποιηθεί ταχέως. Ως επόμενο βήμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ, ζητεί την αναθεώρηση της σύστασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις μετακινήσεις εντός της ΕΕ έως τα μέσα Ιουνίου.
Εκφράζει ικανοποίηση για την αναθεώρηση της σύστασης του Συμβουλίου για τα μη αναγκαία ταξίδια προς την ΕΕ.
3. Ο αντίκτυπος της πανδημίας θα περιοριστεί μόνο μέσω μιας συνολικής παγκόσμιας αντίδρασης. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας εμβολίων κατά της COVID-19 στον κόσμο και θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αύξηση των παγκόσμιων ικανοτήτων παραγωγής εμβολίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλο τον κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να ενταθούν οι εργασίες, ώστε να εξασφαλιστεί παγκόσμια ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια κατά της COVID-19 και υποστηρίζει τον ηγετικό ρόλο του μηχανισμού COVAX, εν προκειμένω. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να επιταχύνουν τον διαμοιρασμό εμβολίων για τη στήριξη των χωρών που έχουν ανάγκη, με στόχο τη δωρεά τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δόσεων έως το τέλος του έτους, και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής παραγωγικής ικανότητας σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Ρώμης που υιοθετήθηκε κατά τηνπαγκόσμια σύνοδο κορυφής με θέμα την υγεία.
II. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τα συμπεράσματά του της 10ης και 11ηςΔεκεμβρίου 2020. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία στην οποίακατέληξαν οι συννομοθέτες σχετικά με το νομοθέτημα για το κλίμα.5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ταχέως τη δέσμηνομοθετικών μέτρων της μαζί με διεξοδική εξέταση των περιβαλλοντικών, οικονομικώνκαι κοινωνικών επιπτώσεων σε επίπεδο κρατών μελών.6. Η ΕΕ χαιρετίζει την ανανέωση της δέσμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφοράτη Συμφωνία των Παρισίων. Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι είναι πρόθυμη να αξιοποιήσειτη δυναμική που αναπτύσσεται παγκοσμίως και καλεί τους διεθνείς εταίρους της, ιδίωςτα μέλη της G-20, να αυξήσουν τις φιλοδοξίες τους ενόψει της διάσκεψης των μερώντης σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26)στη Γλασκόβη.7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο ζήτημα εν ευθέτω χρόνω μετάτην υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής.
III. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά την αναγκαστική προσγείωση πτήσηςτης Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας στις 23 Μαΐου 2021, που έθεσε σε κίνδυνοτην ασφάλεια της αεροπορίας, καθώς και την κράτηση από τις αρχές της Λευκορωσίαςτου δημοσιογράφου Raman Pratasevich και της Sofia Sapega.9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:– ζητεί να απελευθερωθούν αμέσως ο Raman Pratasevich και η Sofia Sapega και ναδιασφαλιστεί η ελευθερία μετακίνησής τους·– καλεί τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας να διερευνήσεικατεπειγόντως αυτό το πρωτοφανές και απαράδεκτο περιστατικό·– καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει, το συντομότερο δυνατόν, πρόσθετεςκαταχωρίσεις προσώπων και οντοτήτων με βάση το σχετικό πλαίσιο κυρώσεων·– καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει περαιτέρω στοχευμένες οικονομικές κυρώσειςκαι προσκαλεί τον ύπατο εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλουν, χωρίςκαθυστέρηση, προτάσεις για τον σκοπό αυτόν·– καλεί όλους τους μεταφορείς που έχουν βάση στην ΕΕ να αποφεύγουν τηνεναέρια διέλευση πάνω από τη Λευκορωσία·– καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαγορευτείη διέλευση αεροσκαφών λευκορωσικών αερογραμμών από τον εναέριο χώρο τηςΕΕ και να αποτραπεί η πρόσβαση πτήσεων που εκτελούν οι εν λόγω αερογραμμέςστα αεροδρόμια της ΕΕ·– εκφράζει αλληλεγγύη προς τη Λετονία κατόπιν της αδικαιολόγητης απέλασηςλετονών διπλωματών.10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να επιλαμβάνεται του θέματος.
IV. ΡΩΣΙΑ
11. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε στρατηγική συζήτηση για τη Ρωσία.12. Καταδικάζει τις παράνομες, προκλητικές και αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες τηςΡωσίας εναντίον της ΕΕ, των κρατών μελών της και πέραν αυτών. Επιβεβαιώνει τηνενότητα και την αλληλεγγύη της ΕΕ απέναντι σε τέτοιες πράξεις, καθώς και τη στήριξήτης προς τους ανατολικούς εταίρους.13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την αλληλεγγύη του προς την Τσεχική Δημοκρατίακαι στηρίζει την αντίδρασή της.14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στις πέντε αρχές πουδιέπουν την πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας. Καλεί τον ύπατο εκπρόσωπο και τηνΕπιτροπή να υποβάλουν έκθεση με επιλογές πολιτικής όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ Ρωσίας, σύμφωνα με τις αρχές αυτές, ενόψει της συνόδου του Ιουνίου του 2021.15. Η ΕΕ θα συνεχίσει τον συντονισμό με ομονοούντες εταίρους.
V. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος της συμφωνίαςεμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου την 1η Μαΐου 2021.
Η συμφωνίααυτή παρέχει, μαζί με τη συμφωνία για την αποχώρηση και τα πρωτόκολλά της,το πλαίσιο για τις σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και οι δύο συμφωνίες θαπρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και με αποτελεσματικό τρόπο, οι δε δομέςδιακυβέρνησής τους θα πρέπει να καταστούν λειτουργικές.17. Οι δύο συμφωνίες επιτρέπουν στην ΕΕ να έχει όσο το δυνατόν στενότερη εταιρικήσχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν ότι ένα κράτος μημέλος της ΕΕ δεν μπορεί να απολαμβάνει τα ίδια οφέλη με τα μέλη της και ότι η σχέσηπρέπει να βασίζεται πάντα σε μια ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Οι σχέσειςμε το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνουν αμοιβαία επωφελείς και δενμπορούν σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς,την τελωνειακή ένωση ή την αυτονομία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Το ΕυρωπαϊκόΣυμβούλιο καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να σεβαστεί την αρχή της απαγόρευσης τωνδιακρίσεων μεταξύ των κρατών μελών.18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για ναεξασφαλίσει την εφαρμογή των συμφωνιών στο ακέραιο, μεταξύ άλλων στους τομείςτων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, της αλιείας και των ίσων όρων ανταγωνισμού,αξιοποιώντας πλήρως τα μέσα στο πλαίσιο των συμφωνιών, σε συνεχή συντονισμό καιμόνιμο διάλογο με το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα σύμφωνα μετην καθιερωμένη πρακτική.19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να επιλαμβάνεται του θέματος και η ΕΕθα παραμείνει ενωμένη στη συνεργασία της με το Ηνωμένο Βασίλειο.
VI. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
20. Χαιρετίζουμε την κατάπαυση του πυρός, η οποία αναμένεται να θέσει τέρμα στη βία.Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους για την επανέναρξημιας πολιτικής διαδικασίας. Η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι είναι σταθερά προσηλωμένη στηλύση των δύο κρατών.
VII. ΜΑΛΙ
21. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλώνει τη στήριξή του προς τη δήλωση της ECOWAS καιτης Αφρικανικής Ένωσης και καταδικάζει σθεναρά την απαγωγή του Προέδρου τηςμετάβασης του Μάλι και του Πρωθυπουργού, ζητά δε την άμεση απελευθέρωσή τους.22. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να εξετάσει στοχευμένα μέτρα εναντίον πολιτικώνκαι στρατιωτικών ηγετών που παρεμποδίζουν τη μετάβαση του Μάλι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω