Ροή Ειδήσεων

Διαδικτυακή συνάντηση EUSAIR

Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση για την ενσωμάτωση των Εμβληματικών Προτεραιοτήτων της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) στα Εθνικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2021 – 2027.
Η συνάντηση είχε ως στόχο τον συντονισμό του σχεδιασμού και την αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για τη νέα προγραμματική περίοδο και την εναρμόνιση τους με τις εμβληματικές προτεραιότητες που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου.
Οι προτεραιότητες της EUSAIR εστιάζουν:
Πυλώνας 1: Γαλάζια Ανάπτυξη
• Υιοθέτηση δεσμών τετραπλού έλικα στη θαλάσσια τεχνολογία και γαλάζια βιοτεχνολογία.
• Προώθηση Βιωσιμότητας και Ανταγωνιστικότητας στην αλιεία & ιχθυοκαλλιέργεια.
• Υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων στη θαλάσσια και ναυτιλιακή διακυβέρνηση.
Πυλώνας 2: Συνδεσιμότητα Μεταφορών
• Πολυτροπικές διαδρομές Αδριατικής – Ιονίου
• Ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.
• Ολοκληρωμένες υποδομές φυσικού αερίου.
• Ανάπτυξη και διαχείριση χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Πυλώνας 3: Ποιότητα Περιβάλλοντος
• Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για τις πετρελαιοκηλίδες.
• Προστασία και βελτίωση των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων.
• Επέκταση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού & της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών.
Πυλώνας 4: Βιώσιμος Τουρισμός
• Ανάπτυξη δικτύου επιχειρήσεων & συνεργατικών μηχανισμών βιώσιμου τουρισμού.
• Ενίσχυση της Έρευνας & Ανάπτυξης για την βελτίωση της απόδοσης των ΜΜΕ.
• Εκπαίδευση & Δεξιότητες στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Διεύρυνση τουριστικής περιόδου.
• Ανάπτυξη βιώσιμων & θεματικών πολιτιστικών διαδρομών
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Εθνικοί Συντονιστές ΕUSAIR, οι Εθνικοί Εκπρόσωποι θεματικών Πυλώνων EUSAIR, οι Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Επιτελικές Δομές Αρμόδιων Υπουργείων με την υποστήριξη του EUSAIR Facility Point Ελλάδος.
Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ. Γιώργος Αλεξάκης.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω