Ενίσχυση επιχειρήσεων Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά θα ενισχύσει με το συνολικό ποσό των 7 εκατ. ευρώ τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του και έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, χορηγώντας τους κεφάλαιο κίνησης. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, δηλαδή το ποσό δεν θα επιστραφεί στο δημόσιο. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500 ευρώ και μέγιστο τις 20.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό της επιχορήγησης, προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων και υλικών, καταβολής ενοικίων και διαφόρων λειτουργικών εξόδων.
Βάσει των προϋποθέσεων που θέτει το πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν τη χρηματοδότηση θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του δήμου Πειραιά.
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
4. Να είναι πολύ μικρή (0-9) ή μικρή επιχείρηση (10-49 άτομα)
5. Να απασχολούσαν το 2019 λιγότερους από 50 εργαζομένους.
6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση, των παροχών σε εργαζομένους και όλων των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.
Η υποβολή των αιτήσεων από τις δικαιούχες επιχειρήσεις άρχισε στις 16 Ιουνίου και η διαδικασία θα μείνει ανοικτή έως τις 31 Αυγούστου 2021. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο Πειραιά».
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) επισημαίνει πως έχει επανειλημμένα επισημάνει την αναγκαιότητα στήριξης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέχρι εννέα άτομα προσωπικό, που άλλωστε αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής επιχειρηματικότητας, προσδιορίζοντας μάλιστα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρωτοποριακή δράση του Δήμου Πειραιά. Οι επιχειρήσεις αυτές, που είναι γνωστό ότι αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής του μεγάλου λιμανιού, χρειάζονται τη συνεχή προσοχή και υποστήριξη από την πλευρά της πολιτείας και των οργάνων της, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που διάγουμε, ελέω πανδημίας και των δυσκολιών που έχει δημιουργήσει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω