Ροή Ειδήσεων

Η Κρήτη της Γνώσης & της Παραγωγής

[χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά και 25 δευτ.]

Συνέντευξη Αντώνη Παπαδεράκη

Ο κοινός βηματισμός των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων ώστε να προκύψει το κατάλληλο γόνιμο έδαφος για την καλλιέργεια καινοτόμων λύσεων και προτάσεων, αναδεικνύοντας την Κρήτη ως παραγωγικό κόμβο διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, είναι ο βασικός στόχος των τριήμερων Καινοτομίας «InnoDays», υπογραμμίζει ο κ. Αντώνης Παπαδεράκης Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας σε συνέντευξη στην Ψηφιακή Πύλη Επιχειρηματικής Ενημέρωσης, Προβολής & Δικτύωσης «ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ».

Ερ. Ποια είναι η βασική ιδέα του τριήμερου Καινοτομίας με θέμα «Η Κρήτη της Γνώσης & της Παραγωγής» και ποιος είναι ο στόχος του;
           
Η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της ειδικής υπηρεσίας-δομής που έχει δημιουργήσει, το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης (εταιρία της Περιφέρειας Κρήτης), διοργανώνει για δεύτερο συναπτό έτος το τριήμερο καινοτομίας με τον χαρακτηριστικό τίτλο «InnoDays 2023: Ημέρες Καινοτομίας 2023 – Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής», που θα πραγματοποιηθεί στις 24 – 26 Νοεμβρίου 2023, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούβες, Ηρακλείου).
          Ο στόχος των «InnoDays» είναι πολλαπλός. Πρωτίστως είναι η περαιτέρω ωρίμανση και η εμβάθυνση των δεσμών και των κοινών δράσεων επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, ώστε να προκύψει το κατάλληλο γόνιμο έδαφος για την καλλιέργεια καινοτόμων λύσεων και προτάσεων ώστε η Κρήτη να καταστεί παραγωγικός κόμβος διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Είναι όμως και η διάχυση καλών πρακτικών από πρωτοπόρες καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλο το παραγωγικό σύστημα και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η ενεργοποίηση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων στην αναζήτηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Χαρακτηριστικό ως προς αυτό, ο ρόλος της κοινωνικής καινοτομίας, έννοια όπου ο ρόλος της καινοτομίας παύει να προσδιορίζεται αποκλειστικά στη βάση της επίτευξης της κερδοφορίας, αλλά ενσωματώνει και τη δημιουργία ευρύτερης κοινωνικής αξίας. Οι παραπάνω στόχοι αποτελούν μόνιμη και σταθερή μέριμνα της Περιφέρειας και υποστηρίζονται σταθερά όλο το χρόνο μέσα από τις δράσεις του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. Τα «InnoDays» αποτελούν κορυφαία δράση και συμπύκνωση όλων των προσπαθειών που επιχειρούνται στη βάση αυτού του γενικότερου πλαισίου.

Ερ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που φέρνει η πρωτοβουλία «Η Κρήτη της Γνώσης & της Παραγωγής» στο νησί και την τοπική οικονομία;
           
Ουσιαστικά τα «Innodays», ως το μεγαλύτερο γεγονός καινοτομίας στην Κρήτη, συνιστούν σημείο συνάντησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας του νησιού. Στο τελευταίο συναρθρώνεται ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό από την ακαδημία και τον επιχειρηματικό κόσμο. Από την μία μεριά, τα 3 Πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μαζί με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, το ΜΑΙΧ και το «ΕΛΓΟ Δήμητρα» συγκροτούν τη γεωγραφία ανάπτυξης της έρευνας, ενώ από την άλλη μεριά οι καινοτόμες επιχειρήσεις του νησιού δρομολογούν την ποιοτική ανάκαμψη της περιφερειακής οικονομίας, η οποία διασφαλίζει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της. Το οφέλη συνεπώς αφορούν την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και σκοπού μέσω των πολλαπλών συνεργείων και συνεργασιών που δύναται να διερευνηθούν και να αναπτυχθούν μεταξύ όλων των υποκειμένων-φορέων καινοτομίας που έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν όλοι μαζί στο τριήμερο της εκδήλωσης ενδυναμώνοντας σχέσεις και συνέργειες και ανατροφοδοτώντας την δυναμική του οικοσυστήματος.  

Ερ. Πώς μπορεί η τοπική κοινότητα να συμμετάσχει και να επωφεληθεί από την πρωτοβουλία «Η Κρήτη της Γνώσης & της Παραγωγής»;
           
Στα «InnoDays» συμμετάσχουν ως εκθέτες επιχειρήσεις, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού, συνεργατικά παραγωγικά σχήματα (clusters), κόμβοι καινοτομίας αλλά και οποιοσδήποτε άλλος φορέας καινοτομίας δύναται να συμβάλει στην περαιτέρω ωρίμανση και εμβάθυνση εκείνων των ερευνητικών και παραγωγικών σχέσεων που θέτουν στο επίκεντρο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Για εμάς, στη Περιφέρεια Κρήτης, έχει όμως ιδιαίτερη σημασία και η προσέλευση και ενεργητική παρουσία των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων όπου την περυσινή χρονιά ήταν εντυπωσιακή. Άλλωστε οι σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε απαιτούν την συντονισμένη ενεργοποίηση της 5πλής έλικας (Δημόσιο, Επιχειρήσεις, Θεσμικοί φορείς, Φορείς χρηματοδότησης και κοινωνία).Στη περίπτωση δε της καινοτομίας είναι σημαντική η καλλιέργεια ευρύτερα στη κοινωνία κουλτούρας καινοτομίας παράλληλα με την συνειδητοποίηση της αξίας της γνώσης.

Ερ. Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές που έχει θέσει η Περιφέρεια για να προωθήσει τη σχέση μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων στην Κρήτη;
           
Για την Περιφέρεια Κρήτης κεντρική επιλογή στρατηγικής συνιστά η δημιουργία και η λειτουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομίας. Πρόκειται για μία στρατηγική, η οποία καθώς ενσωματώνει τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιεί τον σχετικό πλούτο ερευνών, προσαρμόζεται στις ειδικές και ιδιαίτερες πραγματικές ανάγκες της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας. Βασικός μηχανισμός υλοποίησης της στρατηγικής από την Περιφέρεια  συνιστά το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, σκοπός του οποίου είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και συνεχής αποτύπωση και χαρτογράφηση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης. Παράλληλα όμως τεράστιο βήμα για όλο το οικοσύστημα θα αποτελέσει η δημιουργία του Κόμβου Καινοτομίας Κρήτης όπως αυτός έχει σχεδιαστεί από τα Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα και τη Περιφέρεια Κρήτης. Ο Κόμβος Καινοτομίας Κρήτης θα αποτελεί μια υπερκείμενη οργανωτική δομή δικτύου του συστήματος έρευνας και καινοτομίας της Κρήτης, η οποία θα ενδυναμώσει και συστηματοποιήσει τη συνέργεια, μέσω συντονισμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, αφενός της ακαδημαϊκής αριστείας, με την δημιουργία δικτύων Ερευνητικών υποδομών και αφετέρου της επιχειρηματικής και την κοινωνικής καινοτομίας μέσω υποδομών θερμοκοιτίδων και δομών υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
           
Σε αυτή τη κατεύθυνση αποσκοπούν και οι δράσεις του Παρατηρητηρίου, όπως το «Φυτώριο Ιδεών» το οποίο συνιστά δράση του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης. Στόχος είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων προϊόντων ή υπηρεσιών και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας. Επιπλέον, έχει θεσμοθετηθεί και το Μητρώο Μεντόρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης, στόχος είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων, που σχεδιάζουν να αναπτύξουν ή αναπτύσσουν ήδη, επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς και στα πεδία εξειδίκευσης της εγκεκριμένης αναθεωρημένης Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3Crete).
           
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην προϋπολογισμένη δράση των 3 εκ. από το περιφερειακό πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027 για την υποστήριξη νέων υφιστάμενων ή υπό-σύσταση καινοτόμων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται τελευταίο στάδιο πριν τη τελική της δημοσίευση. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η χρηματοδοτική υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, εταιρειών-τεχνοβλαστών και γενικότερα νέων επιχειρήσεων για τη δημιουργία και την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων.  

Ερ. Πώς αξιολογείτε τη συμβολή του τριημέρου Καινοτομίας στην προβολή της καινοτομίας και των επιχειρηματικών δράσεων που αναπτύσσονται στην Κρήτη;
           
Λαμβανομένου υπόψη ότι συνιστά το μεγαλύτερο γεγονός καινοτομίας που λαμβάνει χώρα στο νησί, προβάλει αφενός την Κρήτη συνολικά ως ένα σημαντικό κόμβο καινοτομίας και αφετέρου την τοποθετεί ως ισότιμο εταίρο στην ευρωπαϊκή γεωγραφία της καινοτομίας μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η προβολή αυτή επίσης συνιστά κατά τρόπον τινά διαφήμιση για το νησί μας, αφού αναδεικνύει το σημαντικό οικοσύστημα καινοτομίας που υπάρχει ήδη και ουσιαστικά ανάγεται στο υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, λειτουργώντας ως πόλος προσέλκυσης επενδύσεων τόσο από την υπόλοιπα Ελλάδα, όσο και κυρίως από το εξωτερικό.
          Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Κρήτη χαρακτηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Καινοτομίας των Περιφερειών ως η 2η περιφέρεια της χώρας με πολύ μικρή απόσταση από την Αττική. Στόχος μας είναι η 1η θέση και με τον χαρακτηρισμό της ισχυρής καινοτομικότητας (strong innovator).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω