Κατάθεση νομοσχεδίου ΤΧΣ

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με τις ρυθμίσεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το σχέδιο νόμου «Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ και άλλες διατάξεις» εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.
Ειδικότερα αυξάνονται οι εισφορές προς την ΕΕ, παρέχεται εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανείζεται, κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές εξ ονόματος έως του ποσού των 750 δισ. €, και ρυθμίζεται εκ νέου η λειτουργία του ΤΧΣ.
Επίσης δρομολογείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.
Συγκεκριμένα:
Σχέδιο νόμου
Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Ειδική Έκθεση

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω