Κρητικός Πρόεδρος ΠΕΝΕΚΖΖΩ

Συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων (ΠΕΝΕΚΖΖΩ) και ανέδειξε Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Φασουλά ιδρυτή και Πρόεδρο της Krivek Α.Ε.
Συγκεκριμένα:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Φασουλάς – Ιδρυτής και πρόεδρος της Krivek ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’
Δημήτριος Μπέλλας – Μέλος Δ.Σ Βιομηχανικού Σφαγείου Ημαθίας ΑΕΒΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’
Νίκος Ζαβέρδας – Ιδιοκτήτης της εταιρείας Κρέατα Λαμίας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελευθέριος Γίτσας – Πρόεδρος του Συνεταιρισμού «Φάρμες Κεντρικής Μακεδονίας»
ΤΑΜΙΑΣ
Νικόλαος Ζιώζιας – Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ελασσόνας
ΜΕΛΗ
Γεώργιος Κασίδης – Συνιδρυτής της ΒΑΚΡΕΛ ΑΕ
Γεώργιος Γιωρούδης – Ιδιοκτήτης της εταιρείας Εμπορίου Κρεάτων-Μαύρος Χοίρος
Ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΚΖΖΩ, κ. Ιωάννης Φασουλάς, υπογράμμισε ότι θα υπάρξει στενή συνεργασία και στήριξη προς την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ), ενώ ζήτησε από τον παρόντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), κ. Μάκη Βορίδη, να απευθύνεται στην Ένωση για τα θέματα που αφορούν την Εμπορία.
Το Δ.Σ. της ΠΕΝΕΚΖΖΩ ενημέρωσε τον υπουργό για τα 4 ζητήματα που αποτελούν άμεση προτεραιότητα:
• Η αλλαγή του ισχύοντος κανονισμού για τη διακίνηση-διαχείριση ζώντων ζώων εντός Ελλάδας. Ο ισχύων κανονισμός διαμορφώθηκε προ αρκετών δεκαετιών, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να εμποδίζει τη νόμιμη διακίνηση των ζώντων ζώων, οπότε οι μεν κτηνοτρόφοι αδυνατούν να απευθυνθούν στους εμπόρους-παχυντές και οι δε έμποροι υποχρεωτικά στρέφονται στις εισαγωγές.
• Το θέμα της εισφοράς της Εμπορίας υπέρ Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ), που σήμερα ορίζεται στο 2 τοις χιλίοις.
• Το πρόβλημα του ανεπαρκούς αριθμού κτηνιάτρων στα σφαγεία της χώρας, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία τους.
• Η κρεοπαραγωγική αιγοπροβατοτροφία.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω