Νέα θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων

Νέα σύγχρονη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων δημιουργείται στα Χανιά, με την υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας, μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), του Πολυτεχνείου Κρήτης, της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του ΕΤΕΠ Κρήτης (ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ-Κ), της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΙΠ). Πρόκειται για την επέκταση της λειτουργίας της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης) στα Χανιά, με σκοπό τη φιλοξενία και υποστήριξη καινοτόμων εταιρειών, υψηλής έντασης γνώσης. Με τη συμφωνία αυτή ενισχύεται το στρατηγικό όραμα του ΙΤΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων, με στόχο την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και τη στήριξη και προώθηση της νεοφυούς και ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη. Η συνεργασία ΙΤΕ – Πολυτεχνείου Κρήτης θεωρείται μεγάλης στρατηγικής σημασίας και αναμένεται να προσδώσει μια νέα αναπτυξιακή πορεία και δυναμική στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης.
          Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, τα μέλη της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου ανέφεραν ότι μελετάται και η αξιοποίηση υφιστάμενων δομών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και η συνεργασία με Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων όλης της χώρας, για να υποστηριχθεί στο πρώιμο αυτό στάδιο η γόνιμη ζύμωση για τη δημιουργία του νέου Τεχνολογικού Πάρκου και της Θερμοκοιτίδας. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη του νέου δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε διακριτό χώρο, δίπλα στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι.
          Το μνημόνιο υπεγράφη από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων που ήταν παρόντες στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης τον Καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, Πρόεδρο ΙΤΕ, τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Δρ. Γεώργιο Παπαμιχαήλ, Διευθυντή ΕΤΕΠ Κρήτης και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ (αντί του Προέδρου της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ, Καθ. Σπύρου Αναστασιάδη) και τον Ομότιμο Καθηγητή Ευάγγελο Γιδαράκο, Πρόεδρο της ΕΑΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Στην υπογραφή αυτής της στρατηγικής σημασίας συμφωνίας για τα Χανιά και την Κρήτη ολόκληρη, έδωσε το παρών και ο κ. Αντώνιος Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, αλλά και οι τρεις Αντιπρυτάνεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθ. Μιχαήλ Λαγουδάκης, Καθ. Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκης.
          Τη βαρύτητα της σημασίας της συγκεκριμένης συμφωνίας τόνισαν στον πρόλογό τους, τόσο ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, όσο και ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, μιας και αποτελεί αφενός τη δεύτερη μεγάλη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, μετά την ίδρυση του Ινστιτούτου Γεωενέργειας (αρχικά, Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας), αφετέρου γιατί η έμφαση στην έρευνα και καινοτομία, ανταποκρίνεται στο αρκετά επίκαιρο, στο διεθνές προσκήνιο, θέμα της ενέργειας, καθώς και της καινοτόμου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της Κρήτης στον ενεργειακό τομέα.
          Υπογραμμίσθηκε επίσης, ότι η συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης θα προσδώσει μια άλλη δυναμική στην προσπάθεια αυτή, και θα ανοίξει νέους ορίζοντες συνεργασίας του ΙΤΕ με το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς θα οδηγήσει στην εν δυνάμει δημιουργία ενός καινούργιου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με βάση τα Χανιά. Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης αναγνώρισε ότι «σήμερα, επί Πρυτανείας του Καθηγητής Ευάγγελου Διαμαντόπουλου, μπήκαν τα θεμέλια μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας, με μια ισχυρή προγραμματική βάση, έχοντας εξασφαλίσει και την καταλυτική σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης», κάτι που επικρότησε και ο Ομ. Καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος «ως λάτρης της καινοτομίας και της επένδυσης».
          Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαδεράκης, τόνισε την σπουδαιότητα αυτού του πρώτου βήματος για τη δημιουργία ενός Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης που «θα ενεργοποιήσει όλους τους φορείς και τις υποδομές στο νησί, αλλά θα οδηγήσει και στη δημιουργία νέων, ένα όραμα που είχε εδώ και πολλά χρόνια η Περιφέρεια Κρήτης». Ο Διευθυντής του ΕΤΕΠ Κρήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΑΠ/ΕΤΕΠ-Κ, Δρ. Παπαμιχαήλ, με τη σειρά του συμφώνησε, προσθέτοντας ότι «μια τέτοια επένδυση θα προσδώσει μια νέα δυναμική στην τοπική οικονομία των Χανίων, αλλά και προστιθέμενη αξία στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη».

2η Ημερίδα «ΚΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΝ»


            Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Υπενθυμίζεται ότιτο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης) ιδρύθηκε το 1993 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με σκοπό την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην κοινωνία και την οικονομία. Διαχρονικά, το ΕΤΕΠ Κρήτης έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη στήριξη και στην προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων.Στις εγκαταστάσεις του ΕΤΕΠ Κρήτης λειτουργεί μια σύγχρονη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων συνολικής εκτάσεως περίπου 4.000 τ.μ., στην οποία φιλοξενούνται καινοτόμες εταιρείες με τεχνολογικό κυρίως προσανατολισμό. Στόχος της Θερμοκοιτίδας είναι η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης για την ανάπτυξη και δικτύωση των εγκατεστημένων εταιρειών σε τοπικό, εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Η Θερμοκοιτίδα σήμερα φιλοξενεί και στηρίζει 31 καινοτόμες εταιρείες, οι οποίες απασχολούν περίπου 400 εργαζομένους. Οι εταιρείες αυτές ενισχύουν την οικονομία, διαθέτοντας 145 διαφορετικά προϊόντα και 65 ανταγωνιστικές υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την καλλιέργεια και προώθηση της έρευνας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.Τα τελευταία 25 χρόνια έχουν υποστηριχτεί από το ΕΤΕΠ Κρήτης και έχουν αποχωρήσει από τη Θερμοκοιτίδα περισσότερες από 60 επιχειρήσεις και φορείς, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 1.500 νέες θέσεις εργασίας, με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω