Νέοι Κοσμήτορες Πολυτεχνείου Κρήτης

Στις πρόσφατες Κοσμητορικές εκλογές που διεξήχθησαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αναδείχθηκαν οι νέοι Κοσμήτορες των πέντε Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα αναλάβουν καθήκοντα κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος.
Οι νεοεκλεγείς είναι ο Ευάγγελος Γρηγορούδης Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ο Μιχαήλ Γαλετάκης Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, ο Γεώργιος Καρυστινός Κοσμήτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, η Διονυσία Κολοκοτσά Κοσμήτορας Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και ο Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Η θητεία τους διαρκεί τρία έτη, από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2024.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Ευάγγελος Γρηγορούδης
Ο Ευάγγελος Γρηγορούδης είναι Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα διαχείρισης διαδικασιών ποιότητας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης απ’ όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα το 1999. Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι εθνικός εκπρόσωπος στην EURO (Association of European Operational Research Societies) και την IFORS (International Federation of Operational Research Societies), Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών και μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Ποιότητας (senior member), της Επιστημονικής Εταιρείας Sigma Xi, της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης και της International Society on Multiple Criteria Making. Έχει λάβει βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας το 2019 από το Πολυτεχνείο Κρήτης, εύφημο μνεία από την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, βραβεία καλύτερης εργασίας από την Academy of Business and Administrative Sciences και το World Automation Congress και χρυσό βραβείο στα Healthcare Business Awards 2017. Έχει σημαντικό διοικητικό έργο τα τελευταία 20 έτη ως Αναπληρωτής Κοσμήτορα και μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλος της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκπρόσωπος του Πολυτεχνείου Κρήτης σε ομάδες εργασίας και διαβούλευσης στην Περιφέρεια Κρήτης, συντονιστής και μέλος πολυάριθμων επιτροπών στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι Αναπληρωτής Συντάκτης και μέλος των εκδοτικών επιτροπών σε 16 επιστημονικά περιοδικά, ενεργεί ως κριτής σε περισσότερα από 80 περιοδικά, ενώ είναι αξιολογητής σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους (Edward Elgar, Kluwer Academic Publishers, Palgrave Macmillan, Springer, Taylor & Francis, Wiley, World Scientific Publishers). Έχει επιμεληθεί ή/και συγγράψει 20 βιβλία για την ποιότητα των υπηρεσιών, τη διαχείριση λειτουργιών, την ανάπτυξη, λειτουργία και στρατηγική των επιχειρήσεων, την πολυκριτήρια ανάλυση και τη διαχείριση καινοτομίας. Έχει επίσης δημοσιεύσει περισσότερα από 230 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει επιμεληθεί 9 θεματικά τεύχη επιστημονικών περιοδικών. Υπήρξε πρόεδρος 3 επιστημονικών συνεδρίων, συμμετείχε στην επιστημονική και οργανωτική επιτροπή 50 περίπου συνεδρίων και έχει περισσότερες από 260 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Από το 1991 έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή συνεργάτης σε 50 περίπου διεθνή ή εθνικά ερευνητικά έργα.
Μιχαήλ Γαλετάκης
Ο Δρ. Μιχαήλ Γαλετάκης είναι Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών και διδάκτορας του Πολυτεχνείου Κρήτης με ειδίκευση στα αντικείμενα της εκμετάλλευσης και ποιοτικού ελέγχου ορυκτών πρώτων υλών. Είναι καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Ελέγχου Ποιότητας-Υγιεινής και Ασφάλειας στη Μεταλλευτική. Έχει σημαντικό διδακτικό έργο τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ έχει δώσει και σημαντικό αριθμό διαλέξεων ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πανεπιστήμια και συνέδρια. Το 2016 του απονεμήθηκε το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2018 είναι διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον», ενώ έχει διατελέσει μέλος της συγκλήτου και μέλος πολυάριθμων επιτροπών τόσο της σχολής του όσο και του ιδρύματος. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 ερευνητικά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως ερευνητής και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 120 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια. Διευθύνει την Ερευνητική Μονάδα «Έλεγχος Ποιότητας –Υγιεινή και Ασφάλεια στη Μεταλλευτική». Είναι επίσης εκδότης και μέλος της κριτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών και έχει συμμετάσχει στην επιστημονική ή οργανωτική επιτροπή επιστημονικών συνεδρίων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και διαφόρων διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών υλών με εστίαση σε θέματα ποιοτικού ελέγχου, ανάλυσης συστημάτων υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, υγείας και ασφάλειας στην εργασία καθώς και εφαρμογών μηχανικής μάθησης.
Γεώργιος Καρυστινός
Ο Γεώργιος Καρυστινός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Απριλίου 1974. Έλαβε το Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1997 και το Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το State University of New York at Buffalo, New York, ΗΠΑ το 2003. Επίσης έλαβε το Πτυχίο και το Δίπλωμα Πιάνου από το Εθνικό Ωδείο το 1995 και το 1997, αντίστοιχα. Το 2003 διορίστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Wright State University, Ohio, ΗΠΑ. Από το 2005 υπηρετεί στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ως Επίκουρος Καθηγητής έως το 2012, Αναπληρωτής Καθηγητής έως το 2019, και Καθηγητής από το 2019 έως σήμερα. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του βρίσκονται στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και της επεξεργασίας σήματος. Για επιστημονικά άρθρα που έχει συγγράψει με φοιτητές του και συναδέλφους του έχει λάβει τα παρακάτω βραβεία καλύτερης δημοσίευσης: 2001 IEEE International Conference on Telecommunications Best Paper Award, 2003 IEEE Transactions on Neural Networks Outstanding Paper Award, 2011 IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications Second Best Student Paper Award, 2013 International Symposium on Wireless Communication Systems Best Paper Award in Signal Processing and Physical Layer Communications, 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing Best Student Paper Award, 2018 IEEE International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies Best Student Paper Award. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Καρυστινός έχει διατελέσει Εθνικός Εμπειρογνώμονας (Expert) στην Επιτροπή ERC-FET-MSCA του Προγράμματος Horizon2020 από τον Μάιο του 2019 και Εθνικός Εκπρόσωπος (Representative) στην Επιτροπή MSCA του Προγράμματος Horizon Europe από τον Απρίλιο του 2021. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, διετέλεσε μέλος της Συγκλήτου το 2008-2009, ενώ διατελεί μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και Τεχνολογικού Πάρκου από το 2015 και μέλος της Επιτροπής Ερευνών από το 2017. Από τον Μάρτιο του 2021, είναι Αναπληρωτής Προέδρου στην Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Κρήτης. Ο κ. Καρυστινός είναι Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2014, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακών ΠΟΣΔΕΠ από το 2017, και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας (και Ταμίας) της ΠΟΣΔΕΠ από το 2019.
Διονυσία Κολοκοτσά
Η Δρ. Διονυσία Κολοκοτσά είναι Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων. Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Επικεφαλής του εργαστηρίου Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δομημένο Περιβάλλον. Είναι αρχισυντάκτρια του επιστημονικού περιοδικού Solar Energy Advances, του εκδοτικού οίκου Elsevier και έχει διατελέσει αρχισυντάκτρια του επιστημονικού περιοδικού Advances in Building Energy Research του εκδοτικού οίκου Taylor and Francis. Επιπλέον είναι μέλος των συντακτικών ομάδων σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών στο αντικείμενο της διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και δομημένο περιβάλλον (Scientific Reports-Nature, Energy and Buildings-Elsevier, Renewable Energy, Energies –MDPI, κλπ.) και είναι συγγραφέας 140 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με πάνω από 6000 ετεροαναφορές στο έργο της (Google Scholar). Είναι συγγραφέας 4 Highly Cited Papers (Clarivate Reports) εκ των οποίων το ένα θεωρείται Research Front. Έχει συντονίσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο αντικείμενο των ευφυών και πράσινων πόλεων, των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, των κτιρίων και κοινοτήτων μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα από το δομημένο περιβάλλον. Είναι επιμελήτρια 10 βιβλίων και συλλογικών τόμων και αξιολογήτρια ερευνητικών προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο. Από το 2011 ως το 2021 ήταν Πρόεδρος του European Cool Roofs Council. Είναι μέλος διεθνών επιτροπών για την ενέργεια και το περιβάλλον (International Energy Agency, SuRe Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure, κλπ.).
Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης
Ο Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου «Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων» (TUC TIE Lab). Η ειδίκευσή του σημειώνεται επάνω στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών που δημιουργούν ένα συμμετοχικό, ανθρωποκεντρικό πλαίσιο έρευνας και εφαρμογής, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής και την αλλαγή παραδείγματος στη σύγχρονη κοινωνία. Οι σύγχρονες τεχνολογίες εκλαμβάνονται ως διεπαφή μεταξύ του ανθρώπου και του δομημένου περιβάλλοντος, σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής πρακτικής, από την σύλληψη της ιδέας, στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στο βίωμα του αρχιτεκτονικού έργου. Η ερευνητική του δραστηριότητα ανέδειξε και υποστηρίζει δύο νέες κατευθύνσεις δυναμικού σχεδιασμού με τις ονομασίες «χωρική οικονομία» (spatial economy) και «συναισθητικά ανταποκριτική αρχιτεκτονική» (sensponsive architecture). Η συνεισφορά του σε εφαρμοσμένη έρευνα υπάρχει μέσα από την υλοποίηση 38 κύριων και 28 πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Transformations: Paradigms for Designing Transformable Spaces (2006) Harvard GSD Design and Technologies Report Series και Μεταβαλλόμενη Αρχιτεκτονική: Κίνηση, Προσαρμογή, Ευελιξία (2011) Εκδόσεις Ίων, ενώ έχει την επιμέλεια τεσσάρων ακόμα επιστημονικών εκδόσεων. Έχει 74 επιστημονικές δημοσιεύσεις, ως κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα και εργασίες. Επίσης έχει στο ενεργητικό́ του μεγάλο αριθμό εργαστηρίων (workshops), δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια καθώς και βραβεία, όπως το Europe 40 under 40 Architecture Award (2008), έχοντας λάβει έκτοτε άλλες 15 εθνικές και διεθνής διακρίσεις. Είναι Διπλ. Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΑΠΘ (1994) με Διδακτορική Διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο με θέμα Δομική μορφολογία και κινητές κατασκευές στους μεταβαλλόμενους χώρους (2009). Το διάστημα 2004-2006 διετέλεσε Visiting Research Associate στο Harvard Graduate School of Design (GSD).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω