Ροή Ειδήσεων

Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων

Με Υπουργική Απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια δημοσιεύθηκε νέο δελτίο τιμών φαρμάκων στις 29 Οκτωβρίου 2020.
Ειδικότερα πρόκειται για δελτίο Τιμών: α) Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2020 β) Νέων γενοσήμων Ιουνίου 2020 γ) Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους και των γενοσήμων αυτών και έκδοση ενιαίου επικαιροποιημένου Δελτίου Τιμών φαρμάκων.
Συγκεκριμένα η απόφαση:
Άρθρο 1
Α. Την έκδοση Δελτίου Τιμών:
α) Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2020
β) Νέων γενοσήμων φαρμάκων χρήσης Ιουνίου 2020
γ) Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους και γενοσήμων αυτών
Β) Την έκδοση ενιαίου επικαιροποιημένου Δελτίου Τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών» και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας (οπτικός δίσκος.CD).
Άρθρο 2
Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές Τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ.
Άρθρο 3
Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Το παρόν Δελτίο ισχύει για:
τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 5/11/2020.
τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 5/11/2020.
τα φαρμακεία από 5/11/2020.
Τυχόν ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την Πέμπτη 5/11/2020 και ώρα 11.59 μμ και θα αφορούν:
α) στις τιμές των νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου έτους 2020.
β) στις τιμές των νέων γενοσήμων φαρμάκων Ιουνίου 2020.
γ) στις τιμές των ανατιμολογημένων φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους και των γενοσήμων αυτών.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω