Οικονομικές εκτιμήσεις για Ελλάδα

Η Ελλάδα αύξησε τις εξαγωγές αλλά μειώθηκε η κατανάλωση αναφέρεται στις Θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη πρόβλεψη σημειώνεται η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 4,4% (εποχιακά προσαρμοσμένη) το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρά τα περιοριστικά μέτρα του Ιανουαρίου. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,3% το 2021 και αύξηση κατά 6,0% το 2022. Ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται στο -0,4% το 2021 και 0,5% το 2022.
Οι παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις έχουν οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές εισροών, αλλά η περιορισμένη μετάβαση στις τιμές καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις αποπληθωριστικές πιέσεις στον τομέα των υπηρεσιών, αναμένεται να περιορίσουν οποιαδήποτε ανοδική πίεση τιμές καταναλωτή.
Ειδικότερα η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις καθαρές εξαγωγές, χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη των εξαγωγών υπηρεσιών (κυρίως τουρισμός) και τη σημαντική συμβολή των αποθεμάτων.
Από την άλλη η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,3% ενώ η προγραμματισμένη αύξηση των φόρων ακίνητης περιουσίας το 2022 παρείχε ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πρόβλεψη εξακολουθεί να υπόκειται σε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά τον τουριστικό τομέα.
Πρόσθετοι κίνδυνοι απορρέουν από την ταχύτητα ανάκαμψης του ιδιωτικού τομέα μετά τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων στήριξης, τα οποία θα πρέπει να χρονομετρηθούν προσεκτικά για να αποφευχθεί αύξηση των νέων πτωχεύσεων και περιορισμός τυχόν επιπτώσεων στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η εξοικονόμηση συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα μπορούσαν να αυξήσουν τις δαπάνες για το μέλλον.
Η ανάκαμψη των εξαγωγών υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προοπτικές του τουρισμού, οι οποίες προβλέπεται να παραμείνουν κάτω από το 2019 επίπεδα στον ορίζοντα πρόβλεψης. Τα αισιόδοξα σχέδια απασχόλησης στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς αναμένεται να οδηγήσουν σε οριακή μείωση του ποσοστού ανεργίας το 2021.
Στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιορισμών σε όλη τη χώρα, τα μέτρα πολιτικής έκτακτης ανάγκης είναι αναμένεται να μετριάσει τις επιπτώσεις της ρευστότητας των επιχειρήσεων, των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επανεκκίνηση και υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Τα φορολογικά μέτρα που ελήφθησαν νωρίτερα μέσα στο έτος, σε συνδυασμό με την ώθηση από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας, αναμένεται να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση, η οποία αναμένεται να είναι κύριος μοχλός ανάπτυξης τόσο το 2021 όσο και το 2022.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Επισκόπηση πρόβλεψης για το καλοκαίρι του 2021

Σύμφωνα Θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2021, η ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται να ανακάμψει ταχύτερα από ό, τι αναμενόταν προηγουμένως, καθώς η δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους υπερέβη τις προσδοκίες και η βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης οδήγησε σε ταχύτερη χαλάρωση των περιορισμών για τον έλεγχο της πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο.
Ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη χάρη στο νέο άνοιγμα των οικονομιών και στη βελτίωση των δεικτών οικονομικού κλίματος
Σύμφωνα με τις θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2021, η οικονομία της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 4,8 % φέτος και κατά 4,5 % το 2022. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες, εαρινές προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2021 είναι σημαντικά υψηλότερος στην ΕΕ (+ 0,6 εκατοστιαίες μονάδες) και στη ζώνη του ευρώ (+0,5 εκατοστιαίες μονάδες), ενώ για το 2022 είναι ελαφρώς υψηλότερος και στις δύο περιπτώσεις (+ 0,1 εκατοστιαίες μονάδες). Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να επανέλθει στο προ της κρίσης επίπεδο το τελευταίο τρίμηνο του 2021 τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ, δηλαδή, για τη ζώνη του ευρώ, ένα τρίμηνο νωρίτερα σε σύγκριση με τις εαρινές προβλέψεις.
Η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί λόγω διαφόρων παραγόντων:
Πρώτον, η δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους υπερέβη τις προσδοκίες.
Δεύτερον, μια αποτελεσματική στρατηγική για τον περιορισμό του ιού και η πρόοδος των εμβολιασμών οδήγησαν στη μείωση του αριθμού νέων λοιμώξεων και νοσηλειών, γεγονός που επέτρεψε στα κράτη μέλη της ΕΕ να ανοίξουν εκ νέου τις οικονομίες τους κατά το δεύτερο τρίμηνο.
Το νέο αυτό άνοιγμα ωφέλησε ιδίως τις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών. Τα αισιόδοξα αποτελέσματα των ερευνών καταναλωτών και επιχειρήσεων, καθώς και τα δεδομένα παρακολούθησης της κινητικότητας, δείχνουν ότι παρατηρείται ήδη έντονη ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης. Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν την αναζωογόνηση της τουριστικής δραστηριότητας εντός της ΕΕ, η οποία αναμένεται να ευνοηθεί περαιτέρω από την έναρξη εφαρμογής του νέου Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ την 1η Ιουλίου. Από κοινού, οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να αντισταθμίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο των προσωρινών ελλείψεων συντελεστών παραγωγής και του αυξανόμενου κόστους που πλήττει κάποια τμήματα του μεταποιητικού τομέα.
Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις αναμένεται να αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης, με την υποστήριξη της απασχόλησης, η οποία αναμένεται να αυξηθεί παράλληλα με την οικονομική δραστηριότητα. Η ισχυρή ανάπτυξη των κύριων εμπορικών εταίρων της ΕΕ αναμένεται να ωφελήσει τις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών προβλέπεται ότι θα πληγούν από τους εναπομένοντες περιορισμούς του διεθνούς τουρισμού.
Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη. Ο συνολικός πλούτος που θα παραχθεί από τον RRF κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,2 % του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ για το 2019. Η πρόβλεψη σχετικά με την ώθηση που αναμένεται να δώσει στην ανάπτυξη παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, καθώς οι πληροφορίες από τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβλήθηκαν επισήμως τους τελευταίους μήνες επιβεβαιώνουν σε γενικές γραμμές την εκτίμηση της άνοιξης.
Ελαφρώς υψηλότερος πληθωρισμός που θα επιβραδυνθεί το 2022
Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό για το τρέχον και το επόμενο έτος αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα πάνω. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων, τα σημεία συμφόρησης στην παραγωγή λόγω των περιορισμών της παραγωγικής ικανότητας και της έλλειψης ορισμένων συνιστωσών εισροών και πρώτων υλών, καθώς και η ισχυρή ζήτηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αναμένεται να ασκήσουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές καταναλωτή φέτος. Το 2022, οι πιέσεις αυτές αναμένεται να μετριαστούν σταδιακά με την εξάλειψη των περιορισμών της παραγωγής και τη σύγκλιση προσφοράς και ζήτησης.
Κατά συνέπεια, ο πληθωρισμός στην ΕΕ προβλέπεται τώρα να ανέλθει κατά μέσο όρο σε 2,2 % φέτος (+ 0,3 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εαρινές προβλέψεις) και σε 1,6 % το 2022 (+ 0,1 εκατοστιαίες μονάδες). Στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει κατά μέσο όρο σε 1,9 % το 2021 (+ 0,2 εκατοστιαίες μονάδες) και σε 1,4 % το 2022 (+0,1 εκατοστιαίες μονάδες).
Σημαντικοί κίνδυνοι
Η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές ανάπτυξης είναι υψηλοί, αλλά παραμένουν συνολικά ισορροπημένοι.
Οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η εμφάνιση και διασπορά παραλλαγών του ιού που προκαλεί την COVID-19 αναδεικνύουν τη σημασία της περαιτέρω επιτάχυνσης του ρυθμού των εκστρατειών εμβολιασμού. Οι οικονομικοί κίνδυνοι συνδέονται ιδίως με την αντίδραση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στους μεταβαλλόμενους περιορισμούς.
Ο πληθωρισμός μπορεί να αποδειχθεί υψηλότερος από τον προβλεπόμενο, εάν οι περιορισμοί της προσφοράς συνεχιστούν για περισσότερο καιρό και οι πιέσεις στις τιμές μετακυλιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό στις τιμές καταναλωτή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω