Παράταση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση εννέα Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι δράσεις που παρατείνονται οριζόντια κατά 6μήνες είναι οι ακόλουθες:
• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
• Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
• Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
• Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός.
• Επιχειρούμε Έξω.
• Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση.
• Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
Και οι δύο ψηφιακές δράσεις:
• Ψηφιακό Άλμα.
• Ψηφιακό Βήμα.
Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 έργα, θα έχουν πλέον 6 μήνες για να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους χωρίς εκπτώσεις στον αρχικό σχεδιασμό τους.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω