Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), τηρώντας τη δέσμευσή του να προάγει την έρευνα στηρίζοντας μέσω υποτροφιών τους υποψήφιους διδάκτορες.
1453 αιτούντες της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» διεκδικούν μερίδιο από τα 8εκ. ευρώ για να πραγματοποιήσουν την καινοτόμα έρευνά τους.
H συγκεκριμένη προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ αποσκοπεί στη χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία.
«Σκοπός είναι η στήριξη των νέων επιστημόνων, ώστε να διαγράψουν μια επιτυχημένη πορεία στην Έρευνα, υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις», δήλωσε ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ. Νεκτάριος Νασίκας και τόνισε: «Η συγκεκριμένη δράση θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ερευνητική εξέλιξη και θα συμβάλει στην προσπάθεια αναστροφής του φαινομένου εκροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό (braindrain) εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τις ερευνητικές δραστηριότητες των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας».
Αναλυτικά οι αιτήσεις ανά επιστημονική περιοχή:
• Φυσικές Επιστήμες: 228
• Επιστήμες Μηχανικού &Τεχνολογίας: 256
• Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας): 268
• Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα: 99
• Μαθηματικά & Επιστήμες Πληροφορίας: 102
• Κοινωνικές Επιστήμες: 231
• Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Τέχνες: 184
• Περιβάλλον & Ενέργεια: 61
• Διοίκηση & Οικονομία της Καινοτομίας: 24.
Μέχρι στιγμής έχουν προκηρυχθεί τρείς δράσεις για υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων, με συνολικό προϋπολογισμό 31.500.000 ευρώ, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν μέσω αυτών περισσότεροι από 1500 υποψήφιοι διδάκτορες. Τα επόμενα χρόνια και σύμφωνα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Ιδρύματος, αναμένεται να προκηρυχθούν άλλες δύο δράσεις για υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ, τηρώντας της δέσμευση του Ιδρύματος για συνέχεια και συνέπεια στις δράσεις του.
Οι αιτήσεις υποτροφιών υποβλήθηκαν μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Στη συγκεκριμένη Πύλη διεξάγεται επίσης η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας, η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, καθώς και η διαχείριση και η πιστοποίηση  των χρηματοδοτούμενων υποτροφιών.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω