Ροή Ειδήσεων

Προϋπολογισμός ΕΕ 2022

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2022, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησε το Eurogroup την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021. Ειδικότερα η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για το 2022, που δημοσιεύτηκε στις 24 Νοεμβρίου 2021. Η συζήτηση βασίστηκε στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών σχεδίων (DBP) των 19 κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνολική αξιολόγησή της για τα DBPs, που δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2021.
Το Eurogroup έκανε την κάτωθι δήλωση:
          1. Το Eurogroup χαιρετίζει την ανάλυση της Επιτροπής για τη δημοσιονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της και τις γνώμες της σχετικά με τα επιμέρους σχέδια δημοσιονομικών σχεδίων (DBP) των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, που δημοσιεύθηκαν στις 24 Νοεμβρίου. Αυτή η άσκηση είναι καίριας σημασίας για τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.
          2. Χάρη στην ταχεία, μεγάλη και καλά συντονισμένη πολιτική δράση σε επίπεδο ΕΕ, ευρωζώνης και σε εθνικό επίπεδο, που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οικονομία της ζώνης του ευρώ ανακάμπτει ταχύτερα από την ύφεση από το αναμενόμενο. Η φθινοπωρινή πρόβλεψη της Επιτροπής προβλέπει ότι το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ θα αυξηθεί κατά 5% το 2021 και 4,3% το 2022. Η οικονομία της ζώνης του ευρώ αναμένεται να επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδά της ήδη έως το τέλος του έτους σε τριμηνιαία βάση. Ωστόσο, η ανάκαμψη αναμένεται να είναι άνιση μεταξύ των χωρών και των τομέων. Επιπλέον, το επίπεδο αβεβαιότητας είναι ιδιαίτερα υψηλό, οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί και έχουν προκύψει νέοι αντίστροφοι άνεμοι για τις οικονομικές προοπτικές.
          3. Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε από την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων, μεταξύ άλλων λόγω των τιμών της ενέργειας, μετά από χρόνια υποτονικών επιπέδων πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ. Η πλευρά της προσφοράς της οικονομίας αγωνίστηκε να συμβαδίσει με τις απότομες μεταβολές στο επίπεδο και τη σύνθεση της παγκόσμιας ζήτησης, η οποία έχει δημιουργήσει πολλά σημεία συμφόρησης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και βασικών εισροών παραγωγής. Ταυτόχρονα, οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας σε ορισμένους τομείς επηρεάζουν επίσης τη δυναμική από την πλευρά της προσφοράς. Ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές για τον πληθωρισμό έχει αυξηθεί, το Eurogroup αναγνωρίζει την άποψη των θεσμών ότι ο αυξημένος πληθωρισμός αναμένεται να είναι παροδικός και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό φαίνονται καλά εδραιωμένες.
          4. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί οριακά το 2021 στο 7,1% του ΑΕΠ και στη συνέχεια να βελτιωθεί σημαντικά το 2022 στο 3,9% του ΑΕΠ σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής. Αυτό αντανακλά τόσο τη σχεδιαζόμενη σταδιακή κατάργηση των περισσότερων έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων όσο και την αναμενόμενη ισχύ της οικονομικής ανάκαμψης. Λόγω του πανδημικού σοκ στην οικονομική δραστηριότητα και της επακόλουθης δημοσιονομικής αντίδρασης, το χρέος της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε απότομα το 2020. Αναμένεται να φτάσει στο αποκορύφωμά του φέτος στο 100% του ΑΕΠ, πριν αρχίσει να μειώνεται σταδιακά το 2022 και το 2023 Οι συνθήκες χρηματοδότησης αναμένεται να παραμείνουν ευνοϊκές στον προβλεπόμενο ορίζοντα, γεγονός που σε συνδυασμό με την επιμήκυνση των λήξεων τα τελευταία χρόνια θα συμβάλει στη διατήρηση περιορισμένου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους.
          5. Το Eurogroup συμφωνεί ότι μια μέτρια υποστηρικτική δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ για το 2022 είναι κατάλληλη για την ανάκαμψη για να διατηρήσει την έλξη βραχυπρόθεσμα, επίσης υπό το φως των καθοδικών κινδύνων, οι οποίοι παραμένουν έντονοι και ορισμένοι έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται. Λαμβάνοντας υπόψη Η ισχύς της ανάκαμψης, αλλά και οι πρόσφατα αυξημένοι κίνδυνοι που συνδέονται με την πανδημία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν ευέλικτα στην πολιτική τους απόκριση. Κατά τη σταδιακή μετάβαση από τη γενικευμένη δημοσιονομική στήριξη σε πιο στοχευμένα μέτρα πολιτικής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των μέτρων στήριξης και να είναι έτοιμα να τα προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα.
          6. Το Eurogroup υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των επενδύσεων και της φιλικής προς την ανάπτυξη σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και ισχυρών δημοσιονομικών πλαισίων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Αυτά τα στοιχεία θα συμβάλουν στη στήριξη της αναπτυξιακής τροχιάς της ζώνης του ευρώ στο μέλλον και θα διευκολύνουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των οικονομιών μας.
          7. Η επιτυχής και ταχεία εφαρμογή του Next Generation EU, ιδίως του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα είναι το κλειδί για τη στήριξη της ανάκαμψης και τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού στη ζώνη του ευρώ. Το Eurogroup ζητά ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο.
          8. Συμφωνούμε με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι τα επιμέρους Σχέδια Προϋπολογισμού ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με τη σύσταση δημοσιονομικής πολιτικής που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2021. Χαιρετίζουμε την εκτίμηση της Επιτροπής ότι, συνολικά, τα μεμονωμένα Σχέδια Προϋπολογισμού προορίζονται να στηρίξουν την ανάκαμψη και ότι η εθνικά χρηματοδοτούμενη επένδυση σχεδιάζεται να διατηρηθεί ή να διατηρηθεί ευρέως το 2022 σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.
          9. Το Eurogroup συμφωνεί ότι τα κράτη μέλη με χαμηλό ή μεσαίο χρέος θα πρέπει να ακολουθήσουν μια υποστηρικτική δημοσιονομική στάση το 2022, ενώ τα κράτη μέλη με υψηλό χρέος θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για να χρηματοδοτήσουν πρόσθετες επενδύσεις για τη στήριξη της ανάκαμψης, επιδιώκοντας παράλληλα μια συνετή δημοσιονομική πολιτική. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τις εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις, όπως έχει προγραμματιστεί. Το Eurogroup καλεί τα κράτη μέλη υψηλού χρέους, όπου η αύξηση των εθνικά χρηματοδοτούμενων τρεχουσών δαπανών δεν σχεδιάζεται να περιοριστεί επαρκώς σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα εντός εθνική δημοσιονομική διαδικασία.
          10. Το Eurogroup θα συνεχίσει να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση και θα επαναξιολογήσει τον προσανατολισμό της πολιτικής εν όψει των οικονομικών προοπτικών για το 2023 και μετά, τη δυναμική του πληθωρισμού και της προσφοράς, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του κοινού οικονομικά, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στις επενδύσεις για τη στήριξη της δίδυμης μετάβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε σε μια έγκαιρη συζήτηση σχετικά με τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις που θα υποβάλει η Επιτροπή για την επόμενη περίοδο.
          11. Το Eurogroup παραμένει επικεντρωμένο στη μακροπρόθεσμη επιτυχή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, επομένως, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας μας και σε συνεργασία με την Προεδρία του Συμβουλίου και με την κατάλληλη μορφή, θα συζητήσουμε τις σχετικές πτυχές της αναθεώρησης της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ προκειμένου να παράσχει στοιχεία για την επανεξέταση που ξεκίνησε η Επιτροπή.

Περιεχόμενο μη διαθέσιμο.
Παρακαλούμε επιτρέψτε τα cookies πατώντας Αποδοχή στο πλαίσιο
2022-Draft-Budgetary-Plans-–-Overall-assessment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο