Στήριξη ερευνητών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει με 100 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας, 19 διδακτορικά και 24 μεταδιδακτορικά προγράμματα κατάρτισης ερευνητών εξαιρετικής ποιότητας από 11 κράτη μέλη της ΕΕ και 3 συνδεδεμένες χώρες.
Οι χώρες με τα περισσότερα επιλεγέντα έργα είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιρλανδία. Με τα προγράμματα αυτά προάγεται η υψηλής ποιότητας κατάρτιση, εποπτεία και εξέλιξη της σταδιοδρομίας περίπου 1.200 άριστων επιστημόνων που διεξάγουν έρευνες σε ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, από την υγεία και την πληροφορική ως την προηγμένη μεταποίηση, την ενέργεια, την αγροτική ανάπτυξη και την προϊστορία. Θα υποστηριχθούν μέσω της δράσης MSCA-COFUND, η οποία συγχρηματοδοτεί περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα.
Πρόκειται για την τελευταία πρόσκληση της δράσης MSCA-COFUND στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020», με τον υψηλότερο μέχρι σήμερα προϋπολογισμό. Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα συνεχίσουν να στηρίζουν περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα μέσω του MSCA-COFUND.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω