Σταδιακή άρση ταξιδιωτικών περιορισμών ΕΕ

φεκ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών προς την ΕΕ μετά τις 30 Ιουνίου 2020, βάσει κοινής συντονισμένης προσέγγισης.
Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ κα Ίλβα Γιούανσον δήλωσε: «Μετά την άρση όλων των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα εντός της Ένωσης, προτείνουμε μια σαφή και ευέλικτη προσέγγιση για την άρση των περιορισμών στα ταξίδια προς την ΕΕ, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου. Τα διεθνή ταξίδια είναι πολύ σημαντικά για τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις, καθώς και για την επανασύνδεση οικογενειών και φίλων. Ενώ πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί, είναι ώρα να γίνουν συγκεκριμένες προετοιμασίες για την άρση των περιορισμών με χώρες όπου επικρατεί παρόμοια υγειονομική κατάσταση με την ΕΕ και για την επανέναρξη της χορήγησης θεωρήσεων».
Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη του Σένγκεν και στα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν να άρουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα έως τις 15 Ιουνίου 2020 και να παρατείνουν τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2020, ενώ καθορίζει μια προσέγγιση για τη σταδιακή άρση του περιορισμού έπειτα από την ημερομηνία αυτή. Ο περιορισμός θα πρέπει να αρθεί για χώρες που επιλέγονται από κοινού από τα κράτη μέλη, βάσει ενός συνόλου αρχών και αντικειμενικών κριτηρίων που περιλαμβάνουν την υγειονομική κατάσταση, την ικανότητα εφαρμογής μέτρων ανάσχεσης στη διάρκεια του ταξιδιού και την αμοιβαιότητα, λαμβανομένων υπόψη στοιχείων από σχετικές πηγές όπως το ECDC και ο ΠΟΥ. Για τις χώρες προς τις οποίες εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός, η Επιτροπή προτείνει να διευρυνθούν οι κατηγορίες των επιτρεπόμενων ταξιδιωτών ώστε να περιληφθούν, για παράδειγμα, οι διεθνείς σπουδαστές. Επίσης, η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη, για να διασφαλιστεί ο συντονισμός της επανέναρξης των πράξεων χορήγησης θεωρήσεων στο εξωτερικό με τη σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω