Συνεργασία Περιφέρειας – Εκκλησίας

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνέχεια των συναντήσεων με τους κοινωνικούς φορείς πραγματοποίησε την 3η τηλεδιάσκεψη με θέμα τη χαρτογράφηση κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικών προγραμμάτων στην Κρήτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (Παρατηρητήριο). Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρου Βαμβακά, με τη συμμετοχή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των 8 Ιερών Μητροπόλεων του νησιού. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε ο ρόλος του Παρατηρητηρίου στον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη Κρήτης (ΠΕΣΚΕ Κρήτης).
Η Εκκλησία της Κρήτης αναπτύσσει μεγάλο και σημαντικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρο το νησί το οποίο συνεισφέρει στην προστασία των ανθρώπων από καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγειούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων. Ο ρόλος της Εκκλησίας της Κρήτης στο συνολικό εγχείρημα καταγραφής τοπικών αναγκών, στην ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων που χρήζουν παρέμβασης είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία του συνολικού εγχειρήματος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Κρήτη. Στη συνάντηση σημειώθηκε η σημασία της αδιάληπτης και συστηματικής συνεργασίας με όλους τους φορείς στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Επίσης η διαμόρφωση σταθερών δικτύων συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών φορέων κοινωνικής πολιτικής για τον καλύτερο συντονισμό τους προς όφελος των κοινωνικών ομάδων, όπως επίσης και η ανάγκη συμπληρωματικής κάλυψης των κοινωνικών αναγκών από όλους τους εμπλεκόμενους. Τονίστηκε ακόμη η σημασία του εντοπισμού και ανάλυσης της διαφορετικότητας των αναγκών ανάλογα με την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών. 

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω