Ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών

Έκθεση για τα ψηφιακά νομίσματα με τις θεμελιώδεις αρχές και τα βασικά χαρακτηριστικά, συντάχθηκε από την Τράπεζα του Καναδά, την Τράπεζα της Αγγλίας, την Τράπεζα της Ιαπωνίας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, την Sveriges Riksbank, την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την BIS.
Στην έκθεση επισημαίνεται η συνύπαρξη με μετρητά και άλλα είδη χρημάτων σε ένα ευέλικτο και καινοτόμο σύστημα πληρωμών. Κάθε εισαγωγή θα πρέπει να υποστηρίζει ευρύτερους στόχους πολιτικής και να μην βλάπτει τη νομισματική και χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα χαρακτηριστικά πρέπει να προάγουν την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα.
Σημειώνεται ότι οι κεντρικές τράπεζες και η BIS δημοσιεύουν την πρώτη έκθεση ψηφιακού νομίσματος της Central bank digital currency (CBDC) που καθορίζει βασικές απαιτήσεις και αξιολογεί την σκοπιμότητα των διαθέσιμων στο κοινό CBDC ώσστε οι κεντρικές τράπεζες να επιτύχουν τους στόχους δημόσιας πολιτικής τους.
Η έκθεση σκιαγραφεί τις θεμελιώδεις αρχές και τα βασικά χαρακτηριστικά μιας CBDC, αλλά δεν δίνει γνώμη για το εάν θα εκδοθεί καθώς η ομάδα των κεντρικών τραπεζών θα συνεχίσει να συνεργάζεται για τις CBDC, χωρίς να προδικάζει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με το εάν θα εισαγάγουν ή όχι CBDC στις δικαιοδοσίες τους.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Christine Lagarde δήλωσε:
«Ενώ η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που πληρώνουμε, οι κεντρικές τράπεζες έχουν καθήκον να προστατεύουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στα χρήματά μας. Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να συμπληρώσουν τις εγχώριες προσπάθειές τους με στενή συνεργασία για να καθοδηγήσουν την εξερεύνηση των ψηφιακών νομισμάτων της κεντρικής τράπεζας για τον εντοπισμό αξιόπιστων αρχών και την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Η παρούσα έκθεση αποτελεί πειστική απόδειξη αυτής της διεθνούς συνεργασίας».

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω