Ροή Ειδήσεων

Ψηφιακή πλατφόρμα επιδόματος Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών

Σε λειτουργία τέθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 η ψηφιακή πλατφόρμα για τους δικαιούχους του επιδόματος Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών μετά και τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του επιδόματος για το 2019 μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση έως τις 31 Αυγούστου 2020. Όλες οι αιτήσεις που ήδη έχουν κατατεθεί από τους δικαιούχους χειρόγραφα θα περαστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Η οικονομική αυτή ενίσχυση καταβάλλεται σε ιδιαίτερα ευάλωτες οικονομικά οικογένειες που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με πολύ χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.
Ο πολίτης θα ολοκληρώνει την υποβολή του αιτήματός του με τους κωδικούς του TAXIS. Στη συνέχεια, μέσω της διαλειτουργικότητας θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ με mail ή με sms θα αποστέλλεται στο τέλος η σχετική ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή την απόρριψή του.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω