Ψηφιακό σχολείο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν άμεσα τη σημερινή πρόταση – σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για «Μικτή μάθηση» στην επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση. Μάλιστα στο πλαίσιο τακτικών εκθέσεων προόδου του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη προσέγγισης μικτής μάθησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ο όρος «Μικτή μάθηση», σύμφωνα με τη σύσταση, χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι ένα σχολείο, ένας εκπαιδευτικός ή εκπαιδευόμενος ακολουθεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να πρόκειται για συνδυασμό σχολικού χώρου και άλλου φυσικού περιβάλλοντος (εταιρεία, κέντρο κατάρτισης/επιμόρφωσης, εξ αποστάσεως μάθηση, υπαίθριος χώρος, πολιτιστικός χώρος κ.λπ.) ή να συνδυάζει διαφορετικά μαθησιακά εργαλεία που μπορεί να είναι ψηφιακά και μη ψηφιακά. Επίσης οι εκπαιδευτικοί πόροι θα προέρχονται κύρια από συμπράξεις μεταξύ διαφορετικών παρόχων εκπαίδευσης.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εν λόγω σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει:
• Να παρέχουν πρόσθετες μαθησιακές ευκαιρίες και στοχευμένη υποστήριξη σε εκπαιδευόμενους που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες ή έχουν με κάποιο άλλο τρόπο επηρεαστεί αρνητικά από τη διακοπή του σχολείου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ενισχυμένη ατομική στήριξη, συστήματα καθοδήγησης, πρόσθετο χρόνο μάθησης κατά τη σχολική χρονιά ή την περίοδο των διακοπών, πρόσβαση σε πρόσθετα περιβάλλοντα μάθησης, όπως οι δημόσιες βιβλιοθήκες και οι κοινοτικοί χώροι, καθώς και σε υπηρεσίες μετασχολικής μέριμνας με παιδαγωγική στήριξη.
• Να ενισχύουν την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών ή των εκπαιδευτών – επιμορφωτών και να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, σε επίπεδο σχολείου και κοινότητας, σε διαθέσιμες συσκευές και συνδεσιμότητα.
• Να υποστηρίζουν αποτελεσματικές συμπράξεις για υποδομή και πόρους μεταξύ διαφορετικών παρόχων εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων από τον χώρο των επιχειρήσεων, των τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του αθλητισμού, της φύσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών ιδρυμάτων, της βιομηχανίας εκπαιδευτικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, των εκδόσεων και λοιπού εξοπλισμού προγραμμάτων σπουδών) και της εκπαιδευτικής έρευνας.
• Να αξιοποιήσουν πλήρως τα κονδύλια και την εμπειρογνωσία της ΕΕ για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε υποδομές, εργαλεία και παιδαγωγική, ώστε να ενισχυθούν η ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα των σχολείων να αντιμετωπίσουν το μέλλον· ειδικότερα, να αξιοποιήσουν το Erasmus+, τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω